And/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

And (ja) boolean lausekkeessa

And eli ja -operaatio antaa true eli tosi arvon vain silloin kun molemmat operandit ovat tosia (true). Muissa tapauksissa tuloksena on epätosi eli false.

And eli ja-operaation totuustaulukko

A B   A and B (eli A ja B)  
  false     false     false
  false   true   false
  true   false   false
  true   true   true

And eli ja bittikohtaisissa toiminnoissa

Bitettäin tehtävä and (ja) asettaa kyseisen bitin ykköseksi (1) jos molemmat vastaavat bitit ovat ykkösiä (1). Muussa tapauksessa tulos on nolla (0).

Onko kakkosen potenssi

function IsPowerOfTwo( const aValue : longint ): boolean;
var
 x : longint;
 b : boolean;
begin
 b := false;
 if aValue <> 0 then
  begin
   x := aValue - 1;
   x := x and aValue;
   if x = 0 then b := true;
  end;
 result := b;
end;

Jos kutsutaan IsPowerOfTwo(4) niin saadaan true. Jos kutsutaan IsPowerOfTwo(5) niin saadaan false .

Lisätietoa