Basic Pascal Tutorial/Chapter 3/FOR..IN/bg

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

български (bg) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

FOR..IN

Този цикъл е добавен в Delphi 2005, и за първи път е включен в Free Pascal 2.4.2.

Вижте следната страница: for..in цикъл, която не е част от този учебник (не забравяйте да се върнете обратно!).

 ◄   ▲   ►