Break/fi

From Free Pascal wiki

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

Break

Break rutiini tosiasiallisesti tuhoaa silmukan (loopin). Sen ensisijaisena sovelluksena on poistua silmukasta ennen suunniteltua loppua.

Break rutiinilla on erityinen merkitys silmukasta poistumisesta, voidaan kirjoittaa vain silmukoissa (loopeissa). Se ei ole varattu sana¹, joten sitä voi käyttää, tällöin siihen päästään kirjoittamalla system.break milloin tahansa.

Collatzin konjektuuri

Esimerkki: Seuraava ohjelma käsittelee Collatzin konjektuuria (Collatz problem). For-silmukka aliohjelmassa collatzIterative käyttää break:ä a) tarkistamaan lopetustilan Collatz-ongelman mukaan, b) keskeyttää ennen kuin tietotyypin rajat ylittyvät ja c) Samalla kun käytetään edelleen for -rakennetta (muuttuu automaattisesti lisäten muuttujaa määrätyn alueen sisällä).

 1 program collatz(input, output, stderr);
 2 
 3 procedure collatzIterative(n: qword);
 4 var
 5 	i: qword;
 6 begin
 7 	for i := 0 to high(i) do
 8 	begin
 9 		writeLn('step ', i:20, ': ', n);
10 		
11 		// Collatz conjecture: sequence ends with 1
12 		if (n = 1) or (n > (high(n) / 3 - 1)) then
13 		begin
14 			// leave loop, as next value may get out of range
15 			break;
16 		end;
17 		
18 		// n := ifThen(odd(n), 3 * n + 1, n div 2);
19 		if odd(n) then
20 		// n is odd
21 		begin
22 			n := 3 * n + 1;
23 		end
24 		// n is even
25 		else
26 		begin
27 			n := n div 2;
28 		end;
29 	end;
30 end;
31 
32 var
33 	n: longword;
34 begin
35 	readLn(n);
36 	
37 	if n < 1 then
38 	begin
39 		writeLn(stderr, 'not a positive integer');
40 		halt(1);
41 	end;
42 	
43 	collatzIterative(n);
44 end.

for-silmukan valitseminen yhdessä break:n kanssa on riittävä, koska Collatzin olettamus olettaa, että kuvattu toiminto lopulta päättyy 1: n, mutta ei kerro sitä varmasti. Siksi - matemaattisesti - käyttämällä ehtoa while n <> 1 do ei ota huomioon olosuhteita, että ongelma on oletus, mutta ehdottaa, että se päätetään lopulta johtaa n = 1.


Muut huomiot

Kuitenkin break:n käyttö on yleensä huonoa tyyliä, koska se "siirtyy" silmukan ehtoon. Ohjelmoijan täytyy tietää, että silmukan lohkossa jossa on break määritellään kaikki keskeytysolosuhteet.

GNU Pascal:n käsikirjan mukaan break on Borland Pascal:n laajennus, kun taas Mac Pascal:ssa se oli leave. FPC:n {$mode macpas} tietää ainoastaan break:n.

Katso myös

Lähteet

1
compare remarks in the reference manual § “The For..to/downto..do statement” and § “reserved words”