Constructor/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) русский (ru)

Varattu sana constructor kuuluu olio-ohjelmointiin. Constructor on luokan (class) rakentaja metodi joka luo luokan oliot.

Esimerkki:

// Luokan määrittely
type
  TKlasse = class
  end;

var
  // Määritellään luokan olio
  clsKlasse: TKlasse;

begin
  ...
  // luodaan luokan olio
  clsKlasse := TKlasse.Create; 
  ...
end;

Katso myös