Developing with Graphics/nl

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) 日本語 (ja) 한국어 (ko) Nederlands (nl) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆) (zh_CN) 中文(臺灣) (zh_TW)

Overview

Deze pagina is de start voor lessen die betrekking hebben op het manipuleren van Bitmap en plaatjes in andere formats. Ik ben geen graphics programmeur, dus iedereen die wel veel met graphics programmeert zou ik willen vragen om deze pagina uit te breiden. Gewoon door een link te maken in de sectie hieronder en dan een Wiki-pagina te vullen. Op deze pagina zal ik een klein voorbeeldje geven van hoe je een fading plaatje kunt maken.

Lessen in het programmeren met Graphics

Werken met TBitmap

Allereerst even een FAQ beantwoorden: Waarom is er (nog) geen ScanLine in Lazarus? Zoals bekend is, moet Lazarus platform onafhankelijk zijn. Dit heeft tot gevolg tot methodes die gebruik maken van de Windows API niet tot de mogelijkheden behoren. ScanLine is zo'n method. ScanLine werkt met DIBs (Device Independant Bitmap) en gebruikt daarbij een aantal functies uit de GDI32.dll.

Een "fading" voorbeeld

Zoals gezegd zou ik hier laten zien hoe je een plaatje langzaam kunt laten opkomen. Een echte Nederlandse term for fading ken ik niet echt. In Delphi zou je volgende doen, omdat het pixel voor pixel benaderen van een plaatje erg langzaam is:

type
 PRGBTripleArray = ^TRGBTripleArray;
 TRGBTripleArray = array[0..32767] of TRGBTriple;

procedure TForm1.FadeIn(aBitMap: TBitMap);
var
 Bitmap, BaseBitmap: TBitmap;
 Row, BaseRow: PRGBTripleArray;
 x, y, step: integer;
begin
 Bitmap := TBitmap.Create;
 try
  Bitmap.PixelFormat := pf32bit; // or pf24bit
  Bitmap.Assign(aBitMap);
  BaseBitmap := TBitmap.Create;
  try
   BaseBitmap.PixelFormat := pf32bit;
   BaseBitmap.Assign(Bitmap);
   for step := 0 to 32 do begin
    for y := 0 to (Bitmap.Height - 1) do begin
     BaseRow := BaseBitmap.Scanline[y];
     Row := Bitmap.Scanline[y];
     for x := 0 to (Bitmap.Width - 1) do begin
      Row[x].rgbtRed := (step * BaseRow[x].rgbtRed) shr 5;
      Row[x].rgbtGreen := (step * BaseRow[x].rgbtGreen) shr 5; // Fading
      Row[x].rgbtBlue := (step * BaseRow[x].rgbtBlue) shr 5;
     end;
    end;
    Form1.Canvas.Draw(0, 0, Bitmap);
    InvalidateRect(Form1.Handle, nil, False);
    RedrawWindow(Form1.Handle, nil, 0, RDW_UPDATENOW);
   end;
  finally
   BaseBitmap.Free;
  end;
 finally
  Bitmap.Free;
 end;
end;

In Lazarus is er geen ScanLine en moeten we het dus op een andere manier doen. Hoewel deze manier niet zo snel is als de ScanLine methode is die wel veel sneller dan de Pixel[x,y] methode in Delphi.

procedure TForm1.FadeIn(ABitMap: TBitMap);
var
 SrcIntfImg, TempIntfImg: TLazIntfImage;
 ImgHandle,ImgMaskHandle: HBitmap;
 FadeStep: Integer;
 px, py: Integer;
 CurColor: TFPColor;
 TempBitmap: TBitmap;
begin
 SrcIntfImg:=TLazIntfImage.Create(0,0);
 SrcIntfImg.LoadFromBitmap(ABitmap.Handle,ABitmap.MaskHandle);
 TempIntfImg:=TLazIntfImage.Create(0,0);
 TempIntfImg.LoadFromBitmap(ABitmap.Handle,ABitmap.MaskHandle);
 TempBitmap:=TBitmap.Create;
 for FadeStep:=1 to 32 do begin
  for py:=0 to SrcIntfImg.Height-1 do begin
   for px:=0 to SrcIntfImg.Width-1 do begin
    CurColor:=SrcIntfImg.Colors[px,py];
    CurColor.Red:=(CurColor.Red*FadeStep) shr 5;
    CurColor.Green:=(CurColor.Green*FadeStep) shr 5;
    CurColor.Blue:=(CurColor.Blue*FadeStep) shr 5;
    TempIntfImg.Colors[px,py]:=CurColor;
   end;
  end;
  TempIntfImg.CreateBitmap(ImgHandle,ImgMaskHandle,false);
  TempBitmap.Handle:=ImgHandle;
  TempBitmap.MaskHandle:=ImgMaskHandle;
  Canvas.Draw(0,0,TempBitmap);
 end;
 SrcIntfImg.Free;
 TempIntfImg.Free;
 TempBitmap.Free;
end;

De Lazarus code op deze pagina is overgenomen uit het $LazarusPath/examples/lazintfimage/fadein1.lpi project. Dus als je echt een vliegende start in het programmeren van plaatjes wilt hebben moet dat voorbeeld eens bestuderen.