Hint Directives/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr)

English (en) suomi (fi) français (fr)

Kääntäjän ohjeet (Hint Directives)

Aina kun kääntäjä myöhemmin havaitsee tunnisteen joka oli merkitty kääntäjän ohjeella, näyttöön tulee varoitus, joka vastaa määritettyä vihjettä.

 • deprecated
  • Kertoo että tämän tunnisteen käyttö on vanhentunut ja vihjaa että käytä sen sijaan muuta vaihtoehtoa. Avainsanaa deprecated voi seurata merkkijono ja viesti. Kääntäjä näyttää tämän viestin aina, kun tunniste on havaittu.
 • experimental
  • Tämän tunnisteen käyttö on kokeellista: sitä voidaan käyttää merkitsemään uusia ominaisuuksia, joita tulee käyttää varoen.
 • platform
  • Tämä on alustasta riippuva tunniste: sitä ei ehkä ole määritetty kaikilla alustoilla.
 • unimplemented
  • Tätä tulisi käyttää vain funktioissa ja aliohjelmissa. Sitä pitäisi käyttää osoittamaan, että tiettyä ominaisuutta ei ole vielä toteutettu.

Seuraavassa on esimerkkejä:

Const 
 AConst = 12 deprecated; 
 
var 
 p : integer platform; 
 
Function Something : Integer; experimental; 
 
begin 
 Something:=P+AConst; 
end; 
 
begin 
 Something; 
end.

Tälläinen koodi johtaa seuraaviin tuloksiin:

testhd.pp(11,15) Warning: Symbol "p" is not portable 
testhd.pp(11,22) Warning: Symbol "AConst" is deprecated 
testhd.pp(15,3) Warning: Symbol "Something" is experimental

Kääntäjän ohjeet (Hint Directives) voivat seurata kaikenlaisia ​​tunnisteita: käännösyksiköitä (unit),vakioita (constant), tyyppejä (type), muuttujia (variable), funktioita (function) ja aliohjelmia (procedure).