How to use menu controls/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi)

Kuinka käyttää valikkoja

Vihjeitä lomakkeiden valikkojen luomiseen.


Päävalikko TMainMenu

TMainMenu on päävalikko, joka näkyy useimmiten lomakkeiden yläosassa. Lomakkeiden suunnittelijat voivat muokata sitä valitsemalla erilaisia ​​valikkokohtia.


TMainMenu on ei-visuaalinen komponentti: eli mikäli kuvake on valittu komponenttipaletista ja asetettu lomakkeelle, se ei tule näkyviin ajon aikana. Sen sijaan valikkorivillä, on valikkomuokkaimen määrittämä rakenne joka tulee näkyviin.

Ponnahdusvalikko TPopupMenu

TPopupMenu eli ponnahdusvalikko on valikko joka ponnahtaa esiin riipuen asiaankuuluvista, asiayhteyksistä, yksityiskohdista tai valinnoista, kun hiiren oikeanpuoleista painiketta painetaan jonkin kontrollin tai komponentin yhteydessä ja jos ponnahdusvalikko on liitetty kyseisen komponentin PopupMenu-ominaisuuteen. Se siis tarjoaa asiayhteydestä riippuvan valikon.


Valikkomuokkain

Valikkomuokkaimen saa esille esim. klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella lomakkeella TMainMenu:n tai TPopupMenu:n kuvaketta. Näyttöön tulee ponnahdusikkuna, josta päästään käyttämään valikkomuokkainta.

Näyttöön tulee muokkauskenttä, jossa on painike "Lisää valikon kohta". Jos klikataan kyseistä ruutua hiirellä niin näkyviin tulee valikko jonka avulla voit lisätä uuden kohteen ennen tai jälkeen (samalla tasolla) tai luoda alavalikon, jolla on mahdollisuus lisätä muita kohteita alaspäin tai ylöspäin sarakkeessa.

Mikä tahansa valikon kohta TMenuItem voidaan määrittää käyttämällä komponenttimuokkainta.

Vähintään pitäisi antaa jokaiselle kohteelle (Caption) tekstin, joka näkyy valikkopalkissa. Tekstissä on ilmoitettava valittava toiminto, kuten "Tiedosto Auki" tai "Sulje", "Suorita" tai "Lopeta". Voidaan myös halutessa antaa sille mielekkään nimen (Name-ominaisuus) .

Jos haluataan, että Caption-nimeen sisältyvä kirjain liitetään pikavalintanäppäimeen niin kyseisen kirjaimen edessä pitää olla &-kirjain. Ohjelmaa suoritettaessa näkyvät valikon pikavalintanäppäimet alleviivattuna ja tämän kirjainnäppäimen painamisella on sama vaikutus kuin valikkokohdan valinnalla. Vaihtoehtoisesti voidaan valita pikavalintanäppäin (kuten Ctrl+C kopio tai Ctrl+V liitä - tyypilliset pikanäppäimet) laittamalla se TMenuItemin ShortCut- ominaisuuteen.

ActionList:n käyttö

Usein on hyödyllistä käyttää valikkojen yhteydessä TActionList:aa, joka sisältää joukon standardi tai räätälöityjä TAction-toimintoja. Valikon kohteet voidaan yhdistää komponenttimuokkaimen luettelossa oleviin toimintoihin ja samoja toimintoja voidaan yhdistää TButtoneihin , TToolButtoneihin , TSpeedButtoneihin jne. On selvää, että on tehokkaampaa käyttää samaa koodia vastaamaan eri tapahtumia kuin kirjoittamalla erillisiä OnClick- tapahtumakäsittelijöitä kullekin yksittäiselle ohjaukselle.

Oletusarvoisesti useat tavanomaiset perustoiminnot ladataan valmiiksi StdActnsilta tai jos käytetään DataAware-ohjaimia DBActnsista . Nämä toimet voidaan valita toimintolistamuokkaimella (ActionList-editorilla), joka näkyy, kun klikkaat hiiren kakkospainikkeella lomakkeella TActionList- kuvaketta.