Howto Use TSaveDialog/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) русский (ru) slovenčina (sk)

Kuinka käytetään tallenna-dialogia

tsavedialog.png

Yksinkertainen opastus:

  1. Laita SaveDialog-komponentti tsavedialog.png lomakkeelle eli Form:lle (Mihin tahansa paikkaan. Se ei ole varsinaisessa ohjelmassa näkyvissä).
    Component Palette Dialogs.png
    (Se on toinen vasemmalta dialogs välilehdellä)
  2. Lisää memo- eli muistiokomponentti tmemo.png lomakkeelle.
  3. Lisää Button- eli painonappikomponentti tbutton.png lomakkeelle.


Komponenttimuokkain näyttää Button1 olion (komponentin) ominaisuudet. Muuta ominaisuutta jota kutsutaan nimellä Caption. Se näyttää arvoa 'Button1'. Vaihda se 'Tallenna' nimiseksi.

Valitse komponenttimuokkaimen tapahtumat välilehti. Mene OnClick:n kohdalla oikealla puolella olevaan painikkeeseen joka on pieni laatikko kolmella pisteellä (...). Napsauttamalla tätä siirrytään automaattisesti tehtyyn koodirunkoon lähdekoodieditoriin. Täydennä koodi seuraavaksi:

 procedure TForm1.Button1Click( Sender: TObject );
 begin
   if SaveDialog1.Execute then
    Memo1.Lines.SaveToFile( SaveDialog1.Filename );
 end;

Execute-metodi näyttää tallenna dialogin. Se palauttaa joko arvon true kun ohjelman käyttäjä valitsee tiedoston tai arvon false jos käyttäjä keskeyttää valinnan.

Filename property palauttaa täyden tiedostonimen polkuineen.


Katso myös