IDE Window: Editor Options/fi

From Free Pascal wiki

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi)

Editorin asetukset ikkuna avautuu:

  • Päävalikko / Käyttöliittymä / Editorin asetukset ...
  • Lähdekoodi-editorin ponnahdusvalikko / Editorin asetukset ...

Contents

Yleistä

Alt-Key sets column mode

There are two selection modes: All characters between Start and End. Or a rectangular area between Start and End. You can switch between those modes by pressing Alt and selecting with the mouse. This does not work under X, because the Alt+Mouse key is almost always already used by the window manager.

Automaattinen sisennys

Kun lisätään uusi rivi (esim. vaikkapa painamalla Return tai Enter näppäintä), editori lisää saman määrän tyhjää tilaa uudelle riville kuin aikaisemmilla rivillä oli.

Sulkeiden korostaminen

Kun kursori on suljemerkin edessä tai perässä niin korostetaan vastaavaa päättävää tai avaavaa suljemerkkiä.

Show gutter hints

Show hints when mouse is over the gutter (the bar on the left side of the source editor).

Show special characters

Tuo esille erikoismerkit (kuten välilyönnit pisteinä, kelpaattomat merkit kysymysmerkkeinä.

Käytä syntaksin korostusta

Käyttää erilaisia korostuksia mm väriä ja lihavointia erottamaan erilaiset merkitykset toisistaan. Mieleisen korostuksen voi asettaa Väri-välilehdellä.

Show scroll hint

Started, but not yet implemented: Shows a hint of the visible line numbers when scrolling vertically.

Drag Drop editing

Allows you to select a block of text and drag it within the document to another location.

Drop files

Not implemented yet: Allows the editor accept file drops.

Vain puolen sivun liikutus(scrollaus) (PageUp PageDown näppäimillä)

Vierittää / liikuttaa (/scrollaa) vain puolen sivun verran PageUp ja PageDown näppäimillä.

Keep cursor X position

When moving through lines w/o Cursor Past EOL, keeps the X position of the cursor.

Persistent cursor

Keep cursor blinking, even if losing focus. The is needed on some systems, where the focus messages do not work properly.

Cursor skips selection

When there is a selection and you press the left arrow, the cursor will go to the start of the selection.

Right mouse moves caret

When clicking with the right mouse for a popup menu, move the cursor to that location.

Scroll by one less

Forces scrolling to be one less line.

Näytä tiedoston lopussa tyhjää tilaa (Scrollaa lopun yli)

Sallii kursorin mennä tiedoston loppu merkin yli.

Kursoria liikutaessa ei välitetä rivinlopusta

Sallii kursorin liikkua rivinloppu merkin jälkeenkin.

Home-näppäin siirtyy koodirivin alkuun sisennykset huomioiden

Painamalla Home-näppäintä siirrytään koodirivin alkuun sisennykset huomioiden.

Always visible cursor

Move cursor to be always visible when scrolling.

Smart tabs

When tabbing, the cursor will go to the next non-white space character of the previous line. If the current line is longer than the previous, it will look for a longer line in front.

Tabs to spaces

When editing lines the editor adds spaces instead of tabs. The rest of the lines will not be altered and the tabs are kept. To convert all tabs of a file select the whole file (Ctrl-A) and use Main menu / Edit/ tabs to spaces.

Tab indents blocks

When active <Tab> and <Shift><Tab> act as block indent, unindent when text is selected.

Poista turhat välilyönnit rivin lopusta

Välilyönnit rivin lopusta poistetaan eikä niitä tallenneta. Tämä koskee vain muokattuja rivejä.

Undo after save

Keep the Undo list on save.

Group Undo

When undoing/redoing actions, handle all continuous changes of the same kind in one call instead of undoing/redoing each command separately.

Kaksoisklikkaus valitsee koko rivin

Rivi valitaan kaksoisklikkauksella.

Hiirilinkit (Toimii Ctrl-näppäimen painalluksen kanssa)

Painamalla Ctrl-näppäintä korostaa kursorin alla olevaa sanaa.

Näytä sulje-painike välilehdellä

Näyttä sulje-painikkeen lähdekoodieditorin jokaisella välilehdellä. Ei ole tuettuna kaikissa ympäristöissä.

Etsi oletuksena kursorin osoittamaa tekstiä

Mentäessä Etsi-toimintoihin, laittaa kursorin osoittaman sanan etsi kenttään.

Valitse kopioinnissa kursorin osoittama sana jos muuta ei ole valittu

Jos mitään ei ole valittu ja valitaan kopio (Ctrl-C), niin lähdekoodieditori valitsee kursorin osoittaman sanan. Samoin tehdään leikkaa-toiminnossakin.

Block indent

Amount of spaces a block is indented. For example with Ctrl+I.

Undo limit

Maximum number of Undo steps.

Tab widths

Maximum spaces for Tab characters.

Näkymä

Oikea marginaali ja vasen reunus

   * Näytä oikea marginaaliviiva - Näyttää oikean marginaaliviivan
   * Näytä vasen reunus - Näyttää vasemmassa reunassa palkin
   * Näytä rivinumerot - Näyttää rivinumerot vasemmassa reunassa olevassa palkissa
   * Oikean marginaaliviivan väri ja paikka merkkeinä
   * Vasemman reunuksen väri 

Editorin oletuskirjaisin

   * Font name - Can be as simple as 'courier' or as complicated as '-adobe-courier-medium-r-normal-*-*-140-*-*-*-*-iso10646-1' under gtk/X.
   * Editor font height
   * Extra line spacing - extra space between lines in pixels. 

Näppäin komennot

See Lazarus IDE Shortcuts.

Filter

At the top there is an edit field to set a text filter. You can type some letters and the tree will be updated to show only those keys which description contains the word. Set empty to show all.

Tree of IDE shortcuts

Here you can see all commands and shortcuts of the IDE. Click on one of the keys to popup a dialog to edit the shortcut.

Find key combination

Click on the button to show a dialog. Grab a key and press ok. The tree will then only show those keys that start with the shortcut. Select VK_UNKNOWN to show all.

Choose scheme

Load one of the predefined key mappings. This will replace all your shortcuts.

Check consistency

Search for double defined keys.

Väri

This page allows to edit the syntax highlighters of the IDE. The main syntax highlighter is the Object Pascal highlighter. All other highlighters use those colors as default.

Kieli

Valitaan se syntaksin korostus jota halutaan muuttaa.

Scheme

The IDE has some predefined color schemes - sets of colors. Choose here one you like, then edit the single elements.

File Extensions

You can edit the file extensions for which the IDE uses this highlighter.

Element

This listbox contains all elements of the current highlighter. Choose which to edit. Or click on the preview below to select the element.

Set element to default

Load the default colors for this element from the current highlighter and scheme.

Set all elements to default

Load the default colors for the current highligher and scheme.

Text attributes

Check the 'Use default color' checkboxes to get the color button. Then click on the button to select a custom color.

Code Tools

Koodin täydentäminen

Asetus aloittaa automaattisesti koodin täydentämisen kun käyttäjä kirjoittaa kohtaan pisteen "." ja odottaa.

Tooltip symbol Tools

Show hints when moving the mouse over an identifier. While editing, this will do a Find Ddeclaration. During debugging this will do an Evaluate variable.

Tooltip expression evaluation

During debugging the tooltip hint will try to evaluate the expression at the cursor.

Viive

Asettaa tietyn odotusajan ennnekuin vihjeet ponnahtavat näkyviin.

Koodin laskostus

Mark blocks of code and let the user fold them.