Installing Lazarus/nl

From Lazarus wiki

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) 日本語 (ja) 한국어 (ko) Nederlands (nl) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) Tiếng Việt (vi) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Lazarus Installeren

Overzicht

Voor mensen die simpelweg Lazarus willen installeren en gebruiken om te programmeren, is de gemakkelijkste weg een recente stabiele versie te downloaden (zoals een Linux *.rpm of Windows installer, of een Mac OS .dmg pakket). U kunt de secties betreffende 'Linux' of 'Windows' lezen, getiteld "fpc binaries", of de eerste paragrafen in de secties betreffende Lazarus installeren in Linux of Windows; de rest kan veilig genegeerd worden.

Voor diegenen die willen meewerken aan de ontwikkeling van de compiler of de IDE, of degenen die over de meest recente hulpmiddelen willen beschikken, en voor al het andere, is deze informatie relevant.

Lazarus bevat twee delen:

 • LCL - de Lazarus Component bibliotheek
 • IDE - het RAD hulpmiddel

Elk van deze zijn afhankelijk van:

 • FPC - de Free Pascal compiler
 • FCL - de Free Pascal Component bibliotheek die veelal de niet-grafische componenten bevat die door Lazarus gebruikt worden.

Lazarus Systeemeisen

 1. FreePascal compiler, packages, en bronnen (belangrijk: van dezelfde datum/versie)
 2. Een beschikbare widget toolkit
  Win32
  De Win32 api kan worden gebruikt, of QT widgetset
  Linux/xxxBSD
  GTK+ 2.x of Qt : de meeste Linux distributies en *BSD installeren de GTK+ 2.x bibliotheken. Je kunt ze ook vinden op: http://www.gtk.org.
  Qt wordt ook ondersteund in alle distributies (en automatisch geïnstalleerd als je een voorkeur hebt voor KDE).
  Mac OS X
  GTK+ 1.2.x : U heeft nodig de Apple ontwikkelaar hulpmiddelen, X11, en GTK1.2. Zie: Installeren Mac OS X.
  GTK+ 2.x
  Waarschuwing: De interface is nog niet compleet en bedoeld voor testen! Broncode: http://www.gtk.org.

De FAQ - Frequently Asked Questions (in Engels) is vinden op http://www.lazarus.freepascal.org .

De Free Pascal compiler installeren

Er is een uitgebreide discussie over hoe Free Pascal compilers te bouwen en installeren: http://www.stack.nl/~marcov/buildfaq.pdf - het is weliswaar nogal gedetailleerd, maar ook erg verhelderend.

Lazarus vereist fpc (Free Pascal) versie 2.0.4 of hoger en tevens allebei de gecompileerde fpc bibliotheken (binair) en de broncode bestanden van dezelfde versie.


Lazarus installeren in Linux

FPC binaire bestanden

De laatste versie van FreePascal, versie 2.0.4, kan worden gedownload op de FreePascal site: (http://www.freepascal.org/download.html, kies een mirror) , of van SourceForge (http://sourceforge.net/projects/lazarus).

Bij de Lazarus downloads sectie (http://www.lazarus.freepascal.org ) kan de RPM of DEB versie van de compiler gedownload worden (compiler/linux), en de pakketten. Als u geen distributie heeft die RPM of DEB kan inlezen, kan u de 'tarballs' van http://www.freepascal.org downloaden en zelf compilen. Zie de BSD sectie.

Instructies:

WAARSCHUWING: als u geen RPM bestanden gebruikt (zelfs als u 'alien' gebruikt) dan is het aan te bevelen om de laatste stabiele fpc (2.0.4 , sept. 2006) te gebruiken en lazarus van broncode te compileren.

Download de meest recente bestanden van: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=89339. Voorbeeld:

 • fpc-2.0.2-0.i386.rpm
 • fpcsrc-2.0.2-0.i386.rpm
 • lazarus-0.9.14-1.i386.rpm

en installeer deze met:

 • rpm -Uvh fpc-2.0.2-0.i386.rpm
 • rpm -Uvh fpcsrc-2.0.2-0.i386.rpm
 • rpm -Uvh lazarus-0.9.14-1.i386.rpm

Debian gebruikers dienen 'alien' te gebruiken (waarschuwing, maakt geen fpc.cfg aan, en lazarus zal dus aangeven dat de directories onjuist zijn! ) , of het 'tarball' bestand.

FPC broncode

Vanaf de 2.0 versie, is fpc gemigreerd naar SVN (subversion). Er is geen CVS mirror meer.

Download dagelijkse snapshot van Ontwikkelings Boom (versie 2.1.x)

U kunt dagelijkse ontwikkelings (v. 2.1.x) broncode in de vorm van een snapshot van de SVN bron repository downloaden. Deze snapshots worden dagelijks bijgewerkt, en reflecteren de status van de broncode repository.

Publieke bron archief van v2.1.x: fpc.zip (24 MB)

Download dagelijkse snapshot van Release Boom (versie 2.0.x)

U kunt dagelijkse ontwikkelings (v 2.0.x) bronnen downloaden, die de volgende stabiele release gaan vormen, in de vorm van een snapshot van de SVN repository.

Publieke bron archief: fpc.zip (24 MB)


Verbinden met Bron repository met SVN (vervangt sectie over verbinden met CVS)

Als een alternatief van de dagelijkse Zip files van de SVN bronnen, wordt de SVN repository beschikbaar gesteld voor iedereen, met alleen-lezen toegang. Dit betekent dat u direkt toegang heeft tot de code, en tevens beschikking heeft over de allerlaatste bronnen. Het is tevens een methode die minder bandbreedte verbruikt wanneer u de eerste download heeft gedaan ('checkout' in SVN).

Ontwikkelings snapshots

Hoe te werk te gaan? U heeft SVN geinstalleerd. Zie here voor meer informatie.

Verander de directory tot de parent directory van uw ontwikkelings gebied:

[]$ cd /home/username/FreePascal

Om de volledige code repository te verkrijgen, alle publiekelijk toegankelijke modules, typ

[]$ svn checkout http://svn.freepascal.org/svn/fpc/trunk fpc

Normaliter zal u deze handeling slechts een keer hoeven te verrichten.

Om de bronnen die hierboven werden gedownload te updaten ('checkout')

[]$svn update fpc


Reparaties van 2.0.x

De reparaties hebben een aparte directory nodig. Maak een aparte directory aan 'fixes', ga er heen, en herhaal de bovenstaande 'checkout' commando met de URL http://svn.freepascal.org/svn/fpc/branches/fixes_2_0:

[]$ cd mysvn/fixes
[]$ svn checkout http://svn.freepascal.org/svn/fpc/branches/fixes_2_0 fpc

en om te updaten:

[]$ svn update fpc


De bronnen of documenten zijn in een aparte repository genaamd fpcdocs, het commando om deze te verkrijgen is

[]$ svn checkout http://svn.freepascal.org/svn/fpcdocs/trunk fpcdocs

Als u meer wilt leren over subversion , leest u dan dit uitstekende boek: Subversion book die online gratis te downloaden is.

Voor meer informatie zie FreePascal website

Free Pascal installeren in Windows

FPC Binaire bestanden voor Windows

Verreweg de gemakkelijkste weg om een werkende installatie van Free Pascal werkend te krijgen is de huidige binaire release van Lazarus van de Sourceforge repository te downloaden - de release bevat de huidige versies van de Free Pascal compiler en de Free Pascal bibliotheken, en tevens de Lazarus IDE. Als u de bronnen wilt installeren, lees dan verder!

U treft de installeerbare Zip voor fpc 2.0.4 bij de Free Pascal download sectie http://www.freepascal.org/download.html, kies een mirror). Van bronnen installeren -- zie de volgende sectie om te weten te komen hoe deze te verkrijgen -- niet voor beginners sinds u een startende compiler nodig heeft.

FPC bronnen voor Windows

<<<< Zie sectie boven, waar het gebruik van SVN wordt beschreven >>>>

De gemakkelijkst weg om de Free Pascal bronnen te krijgen is via SVN; Zie de volgende sectie voor meer informatie. U kunt tevens het pakket as geheel downloaden -- zie http://www.freepascal.org/develop.html voor de dagelijkse snapshot van de 2.1.x release boom.

Windows FPC Sources via SVN ()

You will need to have a SVN client such as TortoiseSVN installed in order to perform the steps below. The exact commands vary between SVN clients; the ones given below are to be used under SVN home's client, which is available for download here.

First create a directory in which you'd like to put the sources. Any normal user can do this. Create a directory for fpc (e.g. C:\Source), then do the following at the command prompt:

 C:\Source> svn co http://svn.freepascal.org/svn/svn/trunk fpc

Hint: To download/update the latest changes you can simply do

 C:\> cd Source\FPC
 C:\Source\FPC> svn up

ToDo: Write me.

See: http://www.freepascal.org/down-win32.html . You can find a list of mirrors at http://www.freepascal.org/sdown.html. Download FPC as one big file, unzip it and run the install.exe.

Extending your PATH variable to the fpc directory:

 • Win98: Edit autoexec.bat and add the line: PATH=%PATH%;C:\pp\bin\bin\win32
 • WinXP/2k: My Computer (Right Click) -> Properties -> Advanced (Page) -> Enviroment Variables -> System Variables -> Edit "PATH", Add "C:\pp\bin\bin\win32" there.

Then restart windows.

ToDo: Explain how to download fpc sources and build the compiler

Installing Free Pascal under BSD/manually

Effectively, you need

A file with all sources, or two (fpc and lazarus)

1. e.g. for fpc ftp://ftp.freepascal.org/fpc/dist/Linux/separate/sources.tar preferably an export (no CVS/ dirs). The above file misses this. 2. Lazarus source snapshot.

 • _any_ starting compiler from the 2.0.2 branch) You can do a check by parsing the output of ppc386 -i if it is 2.0.2 .. 2.1.x it is ok.
 • - dependant packages. (for FreeBSD that is gtk12, glib12 and gdk_pixbuf and GNU make, iconv and gettext)

FPC build:

1. (fetch) necessary files (FPC source, starting compiler) 2. (extract) Then de-tgz in work directory, 3. (build) enter work/fpc/ and run

 $MAKE all OPT='-gl' PP=/path/to/startingcompiler-name-ppc386
(/path/to/ can be omitted when ppc386 is in the path)
($MAKE is make on linux and gmake on BSD)

4. (install) then, again in work/fpc, run

$MAKE install PP=compiler/ppc386 PREFIX=$THEPREFIX
(THEPREFIX= usually is /usr/lcoal, but e.g. on NetBSD it is /usr/pkg for ports)
Create a symlink:
 ln -s $THEPREFIX/lib/fpc/2.0.2/ppc386 $THEPREFIX/bin/ppc386
   install sourceinstall PREFIX=$THEPREFIX

5. (configure) run compiler/utils/samplecfg $THEPREFIX/lib/fpc/2.0.1 $ETCDIR 6. (optional, test), see if ppc386 -i gives output, else give a warning that user need to add $PREFIX/bin to his current path. Try to compiler a program with -viwn, and see if that gives errors. Notes:

 • If you need fpcmake package lists, you need to generate or supply them yourself, (in the port, or in an extra archive) either way, do a dummy install to /tmp/pack and determine the files installed with find . >ll
 • $THEPREFIX and $ETCDIR should be user configurable. Otherwise local installs aren't possible.
 • BSDHIER=1 on all make commands forces BSD hierarchy conventions.

Installing Free Pascal under Mac OS X

You also need the Apple Developer tools, X11, and GTK 1.2:

Developer-tools: Are included on the original OSX installation CDs, or download at ADC (free registration required):

http://developer.apple.com/.

Apple X11: On a new system: choose "Customize" in the install dialog, check "X11".

On an already installed system:

MacOSX 10.3: download at:

http://www.apple.com/downloads/macosx/apple/x11formacosx.html

MacOSX 10.4: install X11 from the DVD.

GTK 1.2: Downloading the GTK packages and installing them properly can be a time consuming task. Therefore there are various package managers. One of them is fink:

Download fink from http://fink.sourceforge.net/download/index.php?phpLang=en; follow the install instructions.

In the Terminal, run

    sudo /sw/bin/apt-get install gdk-pixbuf gtk+ gtk+-data gtk+-shlibs gtk-doc gtk-engines

The X11 application is in /Applications/Utilities/X11. You can drag and drop it on the dock so you can start it with one click.

Tip: Most X11 programs, including Lazarus, expect to receive focus when the user clicks on a window. Under MacOSX this is deactivated. You can activate it for all X11 applications by typing in the terminal:

    defaults write com.apple.x11 wm_click_through -bool true
Free Pascal Compiler

Then download and install the Free Pascal Compiler (at least 2.0.2) from:

https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=89339

When compiling GTK-related software, you need to add two lines to the fpc.cfg file, to enable use of libraries:

-Fl/sw/lib
-Fl/usr/X11R6/lib

For Lazarus you need the FPC sources as well:

 • Install SVN for MacOS X: A good package is provided by Martin Ott.

Create a directory, where you would like to put the sources. You don't need to be root to do this. Any normal user can do this. First create a directory for fpc

(e.g. /Users/username/freepascal)

then open a terminal and do the following:

[]$ svn co http://svn.freepascal.org/svn/svn/trunk fpc

This will create a directories called 'fpc', which can be later used in the IDE. Hint: To download/update the latest changes you can simply do

[]$ cd /Users/username/freepascal/fpc
[]$ svn up

Installing Lazarus

Installing Lazarus under Linux

Installing using rpms

The easiest way to get a current working installation of Lazarus is to download the RPMs for FreePascal and Lazarus from the SourceForge repository.

You need to download the selected version of

 • the compiler (eg fpc-1.9.5-041207.i386.rpm)
 • the pascal source library (eg fpcsrc-1.9.5-041207.i386.rpm)
 • the Lazarus package (eg lazarus-0.9.2.4-fpc_1.9.5_041207.i386.rpm).

You then issue the following commands (you need to have root privileges - use su or sudo)

rpm -Uvh fpc-1.9.5-041207.i386.rpm
rpm -Uvh fpcsrc-1.9.5-041207.i386.rpm
rpm -Uvh lazarus-0.9.2.4-fpc_1.9.5_041207.i386.rpm

Installing from source

If you prefer to install from source and compile the files yourself, follow these instructions. Because the whole lazarus stuff is installed into one directory, uninstall is very easy and you don't need to be root to install lazarus. You can get tgz files for fpc, fpcsrc and lazarus from the downloads section or you can download it directly via svn.

Downloading Lazarus SVN

The lazarus repository has moved from cvs to svn (Subversion). SVN provides an easy way to update your sources by only downloading the changes. This is the recommended way and saves you a lot of time. A connection to the internet is needed for this: you don't need to be root. Lazarus does not need any special permissions, neither during installation nor at runtime.

With the move we also changed the directory layout of the lazarus sources. The main difference is that all ide sources are moved from the root to a separate ide subdir. As anybody might understand, this has an impact on the Makefiles, the searchpaths etc. We are in progress of fixing things, so if something doesn't work, please let us know.

Now the most important thing.... getting the sources
 []$ svn checkout http://svn.freepascal.org/svn/lazarus/trunk/ lazarus

(or any other dir where you want to place your sources)

On subsequent occasions, to update simply type

 []$ svn update lazarus

For more information on Subversion, see: http://subversion.tigris.org/

Note: the CVS is still accessable, but it frozen. This means that no new updates are comitted.

Compiling and running

Whether you checkout from cvs or svn, the next step is:

compile lazarus
[]$ cd lazarus
[]$ make (gmake on BSD)


If fpc is installed correctly, the compilation should work without problems. If not, see FAQ.

Start lazarus
[]$ ./lazarus

The IDE should start. If you started lazarus in a terminal, you can see some notes about missing settings. This is normal at first start. The IDE automatically tries to find out where the freepascal compiler and its sources are installed by searching in the most common directories.

Check the paths
Use the IDE menu to go to
Environment -> Environment Options -> Files

The 'FPC Source directory' should point to your fpc source directory. This directory normally ends with /fpc/ or /fpcsrc/ (e.g. /usr/src/fpcsrc or /home/username/freepascal/fpc) and contains directories like 'compiler', 'docs', 'fcl', 'rtl' and 'packages'.

ToDo: explain the other paths

Hint

To update lazarus you can use

[]$ svn update lazarus

then for either update pathway:

[]$ make clean all  (gmake on BSD)

This will rebuild lazarus and create an IDE without lazarus packages. To link your installed packages do after the above:

[]$ make idepkg

Installing Lazarus under Debian GNU/Linux

There are preliminary Debian packages for lazarus available for download. Make sure you read /usr/share/doc/lazarus/README.Debian carefully before you start using it. Feedback is needed and appreciated; please send your comments to Carlos Laviola <claviola@debian.org>.

Another (?easier) way to install Lazarus under Debian

Added by User:Kirkpatc.

Simple Lazarus Installation in Debian

(assume new Debian installation, without development libraries loaded)

From sourceforge repository, download latest fpc, fpclib and lazarus releases; follow links from http://lazarus.freepascal.org, click the "downloads" button on the left, then click on "binaries" then "linux" then "Current Lazarus RPM". This will bring you to

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=89339

then download the following files (or more recent, if available)

 • fpc-2.0.0-0.i586.rpm
 • fpcsrc-2.0.0-0.i386.rpm
 • lazarus-0.9.8-fpc_2.0.0_0.i386.rpm

cd to the directory where these files are stored, then become root (su) and type:

alien fpc*   //this will convert both the fpc and fpcsrc files to debian format
alien laz*

then install the generated Debian (.deb) packages by (as root):

dpkg -i fpc*.deb laz*.deb

or use kpackage or a similar utility to install the generated fpc, fpcsrc and lazarus .deb files.

Note, if you do not have alien type:

apt-get install alien

You need to produce a configuration file, which will reside in /etc/fpc.cfg. Still as root, cd to the main fpc directory /usr/lib/fpc/2.0.0 and then type

sh ./samplecfg /usr/lib/fpc/2.0.0 /etc

Check the contents of your new configuration file (cat /etc/fpc.cfg) and make any changes you want using vi or another text editor. Also make sure that there are no old configuration files in for example your home directory (~/.fpc.cfg).

You need to install the development packages of the GTK and pixbuf libraries, so

apt-get install libgtk2.0-dev
apt-get install libgdk-pixbuf-dev

Then you should be ready to start programming!

Installing Lazarus under Mac OS X

Works pretty much the same as under Linux. But you first need to install the Apple developer tools, X11, and GTK 1.2.

Easy-to-install snapshots are also available at http://www.de.freepascal.org/lazarus/.

If you install all 3 .dmg snapshot files, this also installs the FPC compiler and the FPC and Lazarus source too. If you only need to run Lazarus to develop and compile your own apps, you don't need to install the FPC and Lazarus sources as described above. If you need to rebuild Lazarus or want to help with its development, then you should to install the Lazarus source to a folder where you have read-write permission, as described above.

If you want to experiment and develop the Carbon widgetset interface, look at Carbon Interface.

There are at least two ways to start Lazarus under OS X:

Start X11. In the terminal window, type:

cd /usr/local/share/lazarus
./lazarus

You can also run Lazarus from the X11 menu. Choose Applications | Customize, click Add Item, then under Name enter Lazarus and under Command enter:

open -a /usr/local/share/lazarus/lazarus

Click Done. Now you can start Lazarus by choosing Applications | Lazarus.

Installing Lazarus under Windows

The current releases of the Windows Lazarus binary packages install very easily, and should work 'out-of-the-box'.

It is even possible to install the whole Lazarus/FPC package on a portable USB drive (capacity at least 256 MB), for use in environments where you are not allowed to install software on your Windows workstation or where you haven't got administrator privileges. You do have to be a little careful about adjusting the paths in the compiler and environment options and the fpc.cfg file. It may also be necessary to keep the directory for test compilation on your portable drive. << DOES ANYONE KNOW HOW TO SET UP RELATIVE PATHS IN THESE TAGS AND FILES, SO THAT THE ADDRESSING WORKS WHEN YOU MOVE THE USB DEVICE TO ANOTHER MACHINE WHERE IT HAS A DIFFERENT DRIVE LETTER? >>

The binary package is available for Linux and Windows from

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=89339

Download the latest release (currently Lazarus-0.9.15-20060415-win32.exe) and launch the application. You will be taken through a typical Windows installation, in which the FPC compiler and source libraries are installed within the same directory structure as Lazarus, and the IDE should launch and operate without significant problems, provided you have uninstalled any previous version of Lazarus and/or FPC (often found in the C:\pp directory).

You can also get a Lazarus Snapshot for Windows at: http://www.de.freepascal.org/lazarus/

Installing from source

If you prefer to install from sources, then follow these instructions (Thanks to Joe for the initial Step-by-step description)

You have to download the lazarus source:

http://www.de.freepascal.org/lazarus/

Then unzip it to c:\lazarus for example. You have to install at least fpc-2.0.2, but a fpc-2.0.3 or fpc 2.1.1 snapshot is also possible. It compiles for me, and lazarus.exe works. The path to my fpc is: c:\pp\bin\win32. In this directory you can find a lot of exe (make, grep, ppc386, and so on).

Open a command line. Start->Run...>command or choose MS-DOS icon.

Type:

cd c:\lazarus
set path=c:\pp\bin\win32;c:\lazarus //of course change the first to
                   //the path of yours
windres -i lazarus.rc -o lazarus.res
make

If you are lucky then you can type: lazarus.exe. The source editor, dialogs and the property editor work, but not perfectly... Look and you will see.

You can compile examples also:

cd examples
make

If you extracted lazarus to another drive, eg.: d:\lazarus. It can happen that you need the gnu utility to make it. If you have it, you can take its path to set path=...;<gmakepath> but it is simpler not to choose drive d:\

That's all.

Additional experiences and advice on installing FPC and Lazarus

On linux, getting Lazarus to work can be complicated. If you have already installed earlier versions of FPC and/or Lazarus, you have to take great care that the PATHS are adjusted so that only your new versions are called.

Pitfalls that I have experienced in various attempts with SuSE linux include:

The rpm versions often install FPC in /bin or /usr/bin, with the libraries in /lib or /usr/lib.

If you perform a make install on a source version or use a .tar.gz, the compiler is usually installed in /usr/local/bin with the libraries in /usr/local/lib.

So if earlier versions have been installed from rpm, make sure all links are changed to reflect the directory structure of your new compiler. The place to make the changes is in /etc/fpc.cfg ; make sure there are no remnant configuration files in your home directory or in your FPC download directory. Typically they are found in ~/.fpc.cfg

Make sure the links in /etc/fpc.cfg point to the correct versions of the libraries (particularly if you have older versions still lurking around).

In /usr/local/bin or /usr/bin there is a file called fpc ; this is the executable that is called when you invoke the compiler. One of the first things it does is to open ppc386 in the same directory. This has to be the same version as the fpc file, or can be a link pointing to the true ppc386 in some other directory (such as a library directory, or the fpc directory in your own development space); be sure to update your link if you install a newer version of the compiler.

Try running the compiler from the command line using one of the simple example programs or one which you wrote yourself.

Turning to Lazarus:

If you use a downloaded snapshot (.tar.gz) or get the source from CVS, enter your lazarus directory and type

make
./lazarus 

and hopefully the IDE should load. There may be a message saying it can't find the sources; if so, go to the menu at the top and select Environment -> Environment options and insert the name of the directory where you expect to find your lazarus files (eg ~/FreePascal/lazarus), your compiler (eg /usr/local/bin/ppc386), the FreePascal source directory (eg /usr/local/lib/fpc/$version/fpc or a directory in your own space eg ~/FreePascal/fpc). Then close the dialog and start programming.

You may find further problems when you start programming or compiling; most of these will be related to PATH selection.

Many of the difficulties are dealt with in the Lazarus FAQ, found either on this WiKi site, or a more complete list on the main Lazarus site

http://www.lazarus.freepascal.org/modules.php?op=modload&name=FAQ&file=index

From the top menu select Run -> Compiler Options (or Project -> Compiler Options in more recent releases of Lazarus) and select the Paths tab on the resulting dialog. There are several boxes for entry of paths for Unit files, Include files, Other source files, Libraries etc. For each of these, it is worth pressing the ... (ellipsis) button on the right, and you will be given a blank window for inserting path information, and a lower window giving some suggestions. Select as many as you like (or ALL!) and press the ADD button to transfer the selections to the upper window. When your selection is complete, press OK and move on to the next box. If you know of other paths which need to be followed, press the Browse button associated with each box, and insert the additional paths.

When you think you have got your paths right, try to compile your application. If there are further path-related errors ('can't find unit .......') then go back and check your paths, both in /etc/fpc.cfg and in your Run -> Compiler Options dialog (or Project -> Compiler Options depending on your version).

Once you have got the environment and PATHS correct, it is worth saving the settings to a file, otherwise you will have to go through this process for each new project. In the Run -> Compiler options dialog there is a Load/Save button; select this and then save the setings to the filename of your choice: mine is ~/FreePascal/default.cfg. Then each time I start a new project, I can go to the Run -> Compiler Options dialog (or Project -> Compiler Options), select Load/Save, and load my default.cfg file to the new project. You can, of course, modify the options for each new project if you so desire.

Installing Lazarus under BSD

FreeBSD 4.10+

As the text above says, you must have GTK+ 1.2 installed. I did not, so I installed that first as root:

> pkg_add -r gtk
> pkg_add -r gdk-pixbuf
> cd /path-to-lazarus
> gmake
> ./startlazarus

If you get the messages about missing source files, go to [menu bar >> Environment >> Environment Options >> Files Tab: FPC source library] and enter the directory of the FPC source files. I got them from SVN as described above.

Good luck, that worked for me. --Jrmarino 21:29, 4 Jan 2006 (CET)

This works on 6.0 too. There were 2 potential problems tho.

1. After start, lazarus source editor seemed to have some broken font. This is due to missing courier. Fix is simple, go to editor options and chose another font (clean works for me).

2. Unlike on Linux you MUST specify path to GMAKE (not make) in environment options if you wish to use packages and lazarus self-build features.

PC-BSD 1.0rc1+

You can install Lazarus on PB-BSD by simply downloading the Lazarus PBI from PBI Dir

Note that you must install glib* port from /usr/port/devel/glib* or glib packages by pkg_add -r glib12 glib20. I will fix this in new PBI releases.

[other OpenBSD/NetBSD/DragonFlyBSD goes here]

Original contributors and changes

This page has been converted from the epikwiki version.

 • Initially imported and formatted. VlxAdmin 9/22/2003
 • Changed Joe's part for Windows to require fpc 1.0.10. Vincent 9/25/2003
 • Updated "What is required for lazarus". AndrewJohnson 10/1/2003
 • Finished formatted the InstallingLazarus page VlxAdmin 2/22/2004
 • Posted some notes about Installing FPC and Lazarus: mostly reflecting experiences in trying to get the PATHS right in Linux. 3/11/2004 User:Kirkpatc
 • Copied the contents of my note into the main InstallingLazarus section, edited it slightly. I don't know how to remove the original note. 3/12/2004 User:Kirkpatc
 • Removed the original note. Tidied the wiki and formatting a bit. VlxAdmin
 • Corrected a couple of typos - 3/12/2004 User:Kirkpatc
 • Added link for daily snapshot deb packages - 3/27/2004 Vincent
 • Fixed links in GettingLazarus (downloading binaries) and several other pages. 22 July 2004 User:Kirkpatc
 • Added link for lazarus deb packages - 19 August 2004 VincentSnijders
 • Added a short note on installing in Debian - 23 Nov 2004 User:Kirkpatc
 • Considerable re-write and re-organization of installation section - 11 Dec 2004 User:Kirkpatc
 • Fixed broken link - 9 Oct 2005 User:Avantman42