Plus/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

+

Symboli + (joka lausutaan “plus”) käytetään:

 • ilmaisemaan että luvulla on positiivinen etumerkki,
 • kahden tai useamman luvun yhteenlaskeminen
 • käytetään joukko-opissa yhdisteenä eli unionina
 • (FPC) liittää kaksi merkkijonoa peräkkäin (tai merkkiä paitsi pchar).

ASCII:ssa merkkikoodin desimaalinen arvo 43 (tai heksadesimaalisena 2B ) määritellään olevan + (Plus-merkki).

program plusDemo(input, output, stderr);

var
	x: longint;
	g: set of (foo, bar);
	m: string;
begin
	// unary operator: positive sign
	x := +7;          // x saa arvokseen positiivisen luvun 7
	x := +$100;         // x saa arvokseen 256
	              // (dollarin merkki merkitsee heksadesimaaliesitystä luvulle)
	
	// addition
	x := 7 + 7;         // x saa arvokseen 14
	x := 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7; // x saa arvokseen 42
	
	// union of sets
	g := [foo] + [bar];     // g saa arvokseen [foo, bar]
	
	// merkkijonojen ja / tai merkkien yhteenliittäminen (FPC / Delphi-laajennus)
	m := 'Hello ' + 'world!';  // m saa arvokseen 'Hello world!'
end.

Katso myös


navigation bar: topic: Pascal symbols
single characters

+ (plus)  •  - (minus)  •  * (asterisk)  •  / (slash)
= (equal)  •  > (greater than)  •  < (less than)
. (period)  •  : (colon)  •  ; (semi colon)
^ (hat)  •  @ (at)
$ (dollar sign)  •  & (ampersand)  •  # (hash)
' (single quote)

character pairs

<> (not equal)  •  <= (less than or equal)  •  := (becomes)  •  >= (greater than or equal)

 •  >< (symmetric difference)  •  // (double slash)