Plus/fi

From Lazarus wiki

English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

+

Symboli + (joka lausutaan “plus”) käytetään:

 • ilmaisemaan että luvulla on positiivinen etumerkki,
 • kahden tai useamman luvun yhteenlaskeminen
 • käytetään joukko-opissa yhdisteenä eli unionina
 • (FPC) liittää kaksi merkkijonoa peräkkäin (tai merkkiä paitsi pchar).

ASCII:ssa merkkikoodin desimaalinen arvo 43 (tai heksadesimaalisena 2B ) määritellään olevan + (Plus-merkki).

 1 program plusDemo(input, output, stderr);
 2 
 3 var
 4 	x: longint;
 5 	g: set of (foo, bar);
 6 	m: string;
 7 begin
 8 	// unary operator: positive sign
 9 	x := +7;          // x saa arvokseen positiivisen luvun 7
10 	x := +$100;         // x saa arvokseen 256
11 	              // (dollarin merkki merkitsee heksadesimaaliesitystä luvulle)
12 	
13 	// addition
14 	x := 7 + 7;         // x saa arvokseen 14
15 	x := 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7; // x saa arvokseen 42
16 	
17 	// union of sets
18 	g := [foo] + [bar];     // g saa arvokseen [foo, bar]
19 	
20 	// merkkijonojen ja / tai merkkien yhteenliittäminen (FPC / Delphi-laajennus)
21 	m := 'Hello ' + 'world!';  // m saa arvokseen 'Hello world!'
22 end.

Katso myös


navigation bar: topic: Pascal symbols
single characters

+ (plus)  •  - (minus)  •  * (asterisk)  •  / (slash)
= (equal)  •  > (greater than)  •  < (less than)
. (period)  •  : (colon)  •  ; (semi colon)
^ (hat)  •  @ (at)
$ (dollar sign)  •  & (ampersand)  •  # (hash)
' (single quote)

character pairs

<> (not equal)  •  := (becomes)  •  >< (symmetric difference)  •  // (double slash)