Basic Pascal Tutorial/Chapter 3/Programming Assignment/bg

From Lazarus wiki
(Redirected from Programming Assignment 3/bg)
Jump to navigationJump to search

български (bg) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

Задачи за упражнение: Числа на Фибоначи и Степени на две

(author: Tao Yue, state: unchanged)

Задача 1

Намерете първите 10 числа от редицата на Фибоначи. Тази редица започва с две числа:

1 1

Всяко следващо число се образува като сбор на предишните две преди него: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, и т.н. Така се образува следната редица:

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 ...

Задача 2

Покажете всички числа степени на 2, които са по-малки от 20000. Покажете числата в добре форматиран вид, по 5 на всеки ред и със запетайки между тях. Изписаното трябва да изглежда по следния начин:

    1, 2, 4, 8, 16,
32, 64, 128, 256, 512,
1024, 2048, 4096, 8192, 16384
 ◄   ▲   ►