Raise/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi)


Varattua sanaa raise käytetään poikkeuksen "heittämiseen". Raise lauseke pysäyttää ohjelman normaalin suorittamisen ja siirtää ohjauksen poikkeuksen käsittelijälle.

Lyhyt yhteenveto


Esimerkki

program Example1;
uses sysutils;

function titleread(a_title:string):string;
var
  answer:string;
begin
  writeln ( a_title);
  readln(answer);

  if answer = '' then raise Exception.Create('Variable has no value');
  result := answer;
end;

var
  firstname,lastname:string;

begin
  firstname := titleread( 'Write your first name:');
  lastname := titleread( 'Write your last name:');
  writeln ('your name is ', firstname, ' ', lastname);
  readln;
end.

Katso myös