Xml/CSV/TxtSYMFONIA Parsers

From Free Pascal wiki

This is source code for Lazarus. This is Parsers Components XML/CSV/TXTsymfonia. My English is lovly, also to be write is Polish. Ok, thank you.

Oto udostępniam paczkę komponentów do szybkiego parsowania (czytania) plików XML/CSV/TXTsymfonia. W paczce znajdują się trzy komponenty, a każdy z nich obsługuje jeden ze wspommnianych formatów. Metoda zastosowana w tych komponentach jest metodą czytania taśmowego, czyli raz uruchomiony proces (metoda Execute) czyta plik od poczatku do końca. Proces czytania można w kazdej chwili zatrzymać w razie potrzeby ustawiając odpowiednią zmienną w jednym ze zdarzeń komponentów. Zdarzeń jest kilka i każde z nich zwraca odpowiednie informacje.

Komponentów tych używam w wielu swoich projektach. Udostępniam kod na licencji GPL, by każdy mógł także ich używać, jeśli okażą się przydatne. Po za tym chcę udostępnić kod pewnego oprogramowania, nad którym pracuję od jakiegoś czasu, chcąc wypełnić niszę oprogramowania medycznego, którego na linuksie brakuje, mam na myśli programy z prawdziwego zdarzenia.


Instalacja paczki:

git clone git@github.com:samueladama/parsery.git [This repo has been deleted.]


Wymagania:

Before must to be installed: DCPCrypt!