^/fi

From Lazarus wiki
Revision as of 02:19, 18 February 2023 by Kai Burghardt (talk | contribs) (unify page target)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) русский (ru)

^

ASCII:ssa merkkikoodi 94 desimaalisena (tai heksadesimaalisena 5E) on määritelty ^ (circumflex-aksentti) merkiksi.

Jokaista tietotyyppiä varten voidaan osoittaa dataa osoittimen tyypillä (pointer) operaattorin ^ avulla joka on tietotyypin edessä.


 1program pointerDemo(input, output, stderr);
 2
 3type
 4	listItem = record
 5		payload: integer;
 6		// next _points_ _to_ a list item
 7		next: ^listItem;
 8	end;
 9
10var
11	start: ^listItem;
12
13begin
14	new(start);
15	if not assigned(start) then
16	begin
17		writeLn(stderr, 'obtaining memory for start failed');
18		halt(1);
19	end;

Osoitinta (pointer) voidaan seurata, jos se on liitetty lisäämällä tunnisteeseen ^. Sen sijaan, että muistin osoite olisi käsillä, niin nähdään sen osoittaman muistin sisältö. Jos kyseessä on tyypitetty osoitin (typed pointer), kyseisen tyypin toiminnot ja syntaksit ovat voimassa, esim. saa arvokseen seuraavassa esimerkissä.

21	// _de-reference_ the pointer, i.e. follow it
22	start^.payload := 7;
23	
24	dispose(start);
25end.

Pyrkimys seurata nil osoitinta aiheuttaa kuitenkin ajonaikaisen virheen (RTE 216 “general protection fault”). Tilanne on, että ehto, not assigned(start) rivillä 15, on tarkoitus saada kiinni.

Katso myös


navigation bar: topic: Pascal symbols
single characters

+ (plus)  •  - (minus)  •  * (asterisk)  •  / (slash)
= (equal)  •  > (greater than)  •  < (less than)
. (period)  •  : (colon)  •  ; (semi colon)
^ (hat)  •  @ (at)
$ (dollar sign)  •  & (ampersand)  •  # (hash)
' (single quote)

character pairs

<> (not equal)  •  <= (less than or equal)  •  := (becomes)  •  >= (greater than or equal)

 •  >< (symmetric difference)  •  // (double slash)