Android tutorial

From Lazarus wiki
Revision as of 10:26, 9 March 2014 by Duralikiraz (talk | contribs) (Lazarus üzerinde Android Yazılımları Geliştirmek)

Windows

Bu Lazarus ile Android uygulamanın nasıl geliştirleceğini anlatan bir hızlı öğreticidir. Bu eğitimde JDK 1.6u45 + SDK 22.2.1 + ndk-r9 + Laz4Android1.1-41139-FPC2.7.1 paketleri üzerinden anlatım yapılmıştır.

Dizin Hazırlanması

Sürücü C üzerinde “Android” isimli bir dizin oluşturun.

JDK Yükleme

1.6u45 (Bende jdk-6u45-windows-x64.exe yüklü vaziyette)

http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-javase6-419409.html#jdk-6u45-oth-JPR

Bu bağlantıdaki paket C:\Program Files\Java\. İçine yüklenmiş olmalı.

SDK yı Kurmak

http://developer.android.com/sdk/index.html adresine git.

DİĞER PLATFORMLAR İÇİN OLAN > SDK ARAÇLARINI İNDİR. installer_r22.2.1-windows.exe (Önerilir) sdk (installer_r22.2.1-windows) yı C:\Android\android-sdk içine kur.

"apkbuilder.bat" dosyasını  "C:\Android\android-sdk\tools"  içine kopyala (burada bulabilirsiniz  

https://raw.github.com/ACSOP/android_sdk/master/apkbuilder/etc/apkbuilder.bat)

Şimdi SDK'yı güncelle [WIN BAŞLAT > SDK Manager ] android 4.0 (API 14)' ü ekle android 2.2 (API 8) 'i ekle paketleri kur

NDK'yı Kurmak

http://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index.html

sadece android-ndk-r9-windows-x86.zip dosyasını indirin android-ndk-r9-windows-x86.zip zip dosyasını C:\Android\android-ndk-r9 içine ayıklayın.


Laz4Android 1.1-41139-FPC2.7.1.7z nın Kurulması

https://skydrive.live.com/?cid=89ae6b50650182c6&id=89AE6B50650182C6!149 adresinden indir.

Laz4Android1.1-41139-FPC2.7.1.7z dosyasını “C:\Android\laz4android” içine aç

Şu kopyalamayı yap

C:\Android\android-ndk-r9\toolchains\arm-linux-androideabi-4.6\prebuilt\windows\bin\arm-linux-androideabi-*.exe adresinden C:\Android\laz4android\fpc\2.7.1\bin\i386-win32\* adresine.

"C:\Android\laz4android\build.bat" dosyasını şu şekilde düzenleyin :
SET FPC_BIN_PATH=C:\Android\laz4android

Built.bat dosyasını(çift tıklayarak) çalıştırın. Bu Lazarus' a derlemeyi ve inşaa etmeyi yapacaktır.


Laz4Android Paketinin IDE ye İnşaa Edilmesi

C:\Android\laz4android\lazarus.exe dosyasını çalıştır. "Start IDE" yi seç.

"Package" "Install/Uninstall Packages" 'i seç.

Customdrawn 0.0' ı seçin. Devamında seçili olanı yüklediğinizda IDE yi yeniden inşaa(rebuild) edin.


"androidlcl" Demosunun Derlenmesi

C:\Android\Projects\androidlcl” ye “C:\Android\laz4android\examples\androidlcl” yi kopyala. "C:\Android\laz4android\lazarus.exe" yi çalıştır. Menüden Dosya > Aç "C:\Android\Projects\androidlcl\androidlcltest.lpr"

Proje > proje Seçenekleri Derleme Seçenekleri > Seç "Release TAndroid" Yollar > Kütüphaneler -Ll : C:\Android\android-ndk-r9\platforms\android-8\arch-arm\usr\lib;C:\Android\android-ndk-r9\toolchains\arm-linux-androideabi-4.6\prebuilt\windows\lib\gcc\arm-linux-androideabi\4.6 Hedef Dosya Adı : android\libs\armeabi\liblclapp.so


Kod Oluşturma:

 Target OS -T android
 Target CPU -P arm
 Target processor default

Bağlayıcı (Linking):

 Enable strip symbols (-Xs)

Diğer : -dANDROID -Xd -CpARMV6 -FLlibdl.so

Ide makro değerleri:

makro adı: LCLWidgetTip 
makro değeri : customdrawn

Şimdi Çalıştır > Derlemek bu kütüphaneyi üretecek  : C:\Android\Projects\androidlcl\android\libs\armeabi\liblclapp.so [5.073 kb]


Dağıtımın Yapılması

  • C:\Android\Projects\androidlcl\android\generate_debug_key.bat dosyasını Yazı editöründe düzenlemek için aç.

Bu şekilde ilk 6 satırı değiştirin :

REM Senin için bu yolları ayarlayalım
SET PATH=C:\Android\android-sdk\tools;C:\Android\android-sdk\build-tools\17.0.0;C:\Android\android-sdk\platform-tools\;C:\Progra~1\Java\jdk1.6.0_45\bin
SET APP_NAME=lcltest
SET ANDROID_HOME=C:\Android\android-sdk
SET APK_SDK_PLATFORM=C:\Android\android-sdk\platforms\android-8
SET APK_PROJECT_PATH=C:\Android\Projects\androidlcl\android

"generate_debug_key.bat" dosyasını çalıştır. Parola bunu kullan : "senhas" Bu dosyayı üretecek : C:\Android\Projects\androidlcl\android\bin\LCLDebugKey.keystore

  • “C:\Android\Projects\androidlcl\android\build_debug_apk.bat” dosyasını Yazı editöründe düzenlemek için aç.

Bu şekilde ilk 6 satırı değiştirin :

REM Senin için bu yolları ayarlayalım
SET PATH=C:\Android\android-sdk\tools;C:\Android\android-sdk\build-tools\17.0.0;C:\Android\android-sdk\platform-tools\;C:\Progra~1\Java\jdk1.6.0_45\bin
SET APP_NAME=lcltest
SET ANDROID_HOME=C:\Android\android-sdk
SET APK_SDK_PLATFORM=C:\Android\android-sdk\platforms\android-8
SET APK_PROJECT_PATH=C:\Android\Projects\androidlcl\android

"build_debug_apk.bat" dosyasını çalıştırdığında sorulara cevap olarak istenildiğinde parola “senhas” cevabını ver.

Bu dosya üretilecek.

C:\Android\Projects\androidlcl\android\bin\lcltest.apk [1.549 kb]

  • “Android Sanal Aygıt” Oluşturma

BAŞLAT > AVD Manager New > AVD name > Bir isim ver Device 5.1 WVGA Hedef Android 4 API 14 İş Tamam Birkez oluşturulan sanal aygıtı seçin ve “start” > “Launch” birkaç dakika bekleyin.


  • “C:\Android\Projects\androidlcl\android\adb_install.bat” dosyasını Yazı editöründe düzenlemek için aç.

Bu şekilde değiştirin :

REM Adjust these paths to yours
SET PATH=C:\Android\android-sdk\tools;C:\Android\android-sdk\build-tools\17.0.0;C:\Android\android-sdk\platform-tools\;C:\Progra~1\Java\jdk1.6.0_45\bin

adb uninstall com.pascal.lcltest
adb install bin\lcltest.apk

pause

"Adb_install.bat" dosyasını çalıştırın. Bu Sanal Aygıt içine "LCL Test" kuracak.


  • Hata Ayıklama(Debugging) işlemi.

“C:\Android\Projects\androidlcl\android\adb_install.bat” dosyasını Yazı editöründe düzenlemek için aç.

Bu şekilde değiştirin :

REM Adjust these paths to yours
SET PATH=C:\Android\android-sdk\tools;C:\Android\android-sdk\build-tools\17.0.0;C:\Android\android-sdk\platform-tools\;C:\Progra~1\Java\jdk1.6.0_45\bin

adb logcat > std.txt

pause

Çalıştığında burada bir hata ayılama(Debug) dosyan olacak :

“C:\Android\Projects\androidlcl\android\std.txt”

“Tadını Çıkar” !

Bağlantılar