Difference between revisions of "Basic Pascal Tutorial/Chapter 1/Program Structure/bg"

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
m
Line 2: Line 2:
 
{{TYNavigator|Hello, World|Identifiers}}
 
{{TYNavigator|Hello, World|Identifiers}}
  
<font size='5'>Структура на програмата</font>
+
== Структура на програмата ==
 
+
''(author: Tao Yue, state: changed)''
Basics 1A - Program Structure (author: Tao Yue, state: changed)
 
  
 
Основната структура на Паскал програма е:  
 
Основната структура на Паскал програма е:  

Revision as of 19:37, 22 April 2021

български (bg) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) 日本語 (ja) 한국어 (ko) русский (ru) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

Структура на програмата

(author: Tao Yue, state: changed)

Основната структура на Паскал програма е:

PROGRAM ProgramName (FileList);

CONST
  (* Декларации на константи *)

TYPE
  (* Декларации на типове *)

VAR
  (* Декларации на променливи *)

(* Декларации на подпрограми *)

BEGIN
  (* Изпълними оператори *)
END.

Използването на резервираната дума PROGRAM не е задължително във Free Pascal.

Елементите на програмата трябва да са в правилния ред, някои от тях може да бъдат пропуснати ако не са необходими. Ето програма, която не прави нищо но има всички необходими елементи:

program DoNothing;
begin
end.

Коментарите са части от кода, които не се компилират или изпълняват. Free Pascal поддържа два вида коментари, свободна форма и базирани на редове. Коментарите в свободна форма или започват с (* и завършват със *), или по-често започват с { и завършват с }. Не можете да влагате коментари:

        (* (* *) *)

ще доведе до грешка, защото компилаторът затваря първия '(*' с първия '*)', пренебрегвайки втория '(*' което е между първия набор от маркери за коментари. Второто '*)' остава без съответното си '(*'. Този проблем с маркерите за начало и край на кометар е една причина, поради която много езици използват системи за коментиране, базирани на редове.

Free Pascal също поддържа // като коментар, базиран на редове. Когато се появят две наклонени черти, които не са част от низ в апострофи или коментар в свободна форма, останалата част до края на реда ще се игнорира.

Turbo Pascal и повечето други съвременни компилатори поддържат коментари в скоби в свободна форма, като {Коментар}. Началната скоба означава началото коментар, а завършващата скоба означава край на коментар. Коментарите в такива скоби се използват и за директиви на компилатора.

Коментирането прави вашия код по-лесен за разбиране. Ако напишете кода си без коментари, може да се върнете към него седмици, месеци или години по-късно без да имате представа защо сте написали програмата по този начин. По-специално, може да искате да документирате основния дизайн на вашата програма и след това да вмъкнете коментари в кода си, когато се отклонявате от този дизайн по основателна причина.

В допълнение, коментарите често се използват, за да извадят от действие проблемен код, без да е необходимо той да се изтрива. Помните ли по-ранното ограничение за влагане на коментари? Всъщност, скобите {} имат предимство пред скоби-звезди (* *). Няма да получите грешка, ако направите това:

{ (* Comment *) }

Пробелите (интервали, табулации и краища на редове) се игнорират от компилатора на Pascal, освен ако не са вътре в символен низ. За да направите програмата си по-лесно четима от други хора (в т.ч. и от себе си), трябва да отделите операторите си и да поставите отделните оператори на отделни редове. Отстъпът отдясно на вложените редове често е израз на индивидуалност от програмистите, но съвместните проекти обикновено избират общ стил, за да позволят на всички да работят в една и съща страница.

 ◄   ▲   ►