Difference between revisions of "Basic Pascal Tutorial/Chapter 1/Programming Assignment/bg"

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with "{{Programming_Assignment}} <font size='5'>Задача за упражнение</font> {{TYNavigator|Punctuation_and_Indentation|Solution}} 1H - Programming Assignment (auth...")
 
m
Line 1: Line 1:
 
{{Programming_Assignment}}
 
{{Programming_Assignment}}
<font size='5'>Задача за упражнение</font>
 
 
{{TYNavigator|Punctuation_and_Indentation|Solution}}
 
{{TYNavigator|Punctuation_and_Indentation|Solution}}
  
1H - Programming Assignment (author: Tao Yue, state: unchanged)
+
== Задача за упражнение ==
 +
''(author: Tao Yue, state: unchanged)''
  
 
Вече знаете как да използвате променливи и да променяте стойността им. Готови ли сте за първата си задача по програмиране?  
 
Вече знаете как да използвате променливи и да променяте стойността им. Готови ли сте за първата си задача по програмиране?  

Revision as of 20:33, 22 April 2021

български (bg) Deutsch (de) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 한국어 (ko) русский (ru) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

Задача за упражнение

(author: Tao Yue, state: unchanged)

Вече знаете как да използвате променливи и да променяте стойността им. Готови ли сте за първата си задача по програмиране?

Но има малък проблем: все още не сте се научили как да показвате данни на екрана! Как ще разберете дали програмата работи или не, ако цялата тази информация все още се съхранява в паметта и не се показва на екрана?

И така, за да започнете, ето фрагмент от следващите няколко урока. За показване на данни използвайте:

writeln (argument_list);

Списъкът с аргументи се състои от низове или имена на променливи, разделени със запетаи. Пример за това е:

writeln ('Sum = ', sum);

Ето заданието за програмиране за Глава 1:

Намерете сумата и средната стойност на пет цели числа. Сумата трябва да е цяло число, а средната стойност да е реална. Петте числа са: 45, 7, 68, 2 и 34.

Използвайте константа, за да обозначите броя на целите числа, обработвани от програмата, т.е.дефинирайте константа със стойност 5.

След това разпечатайте всичко! Резултатът трябва да изглежда по следния начин:

 Брой на цели числа = 5
 Число1 = 45
 Число2 = 7
 Число3 = 68
 Число4 = 2
 Число5 = 34
 Сума = 156
 Средно = 3.1200000000E + 01

Както можете да видите, изходният вид по подразбиране за реални числа е научна нотация. Глава 2 ще ви обясни как да го форматирате с желания брой знаци след десетичната точка (запетая).

За да видите решение на заданието, отидете на следващата страница.

 ◄   ▲   ►