Difference between revisions of "Basic Pascal Tutorial/Chapter 4/Recursion/bg"

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
m
Line 17: Line 17:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
Да предположим, че извикате <tt>Summation</tt> със <tt>3</tt>.
+
Да предположим, че извикате <tt>Summation</tt> с <tt>3</tt>.
  
 
<syntaxhighlight lang=pascal>
 
<syntaxhighlight lang=pascal>
Line 25: Line 25:
 
* <tt>Summation(3)</tt> става <tt>Summation(2) + 3</tt>.
 
* <tt>Summation(3)</tt> става <tt>Summation(2) + 3</tt>.
 
* <tt>Summation(2)</tt> става <tt>Summation(1) + 2</tt>.
 
* <tt>Summation(2)</tt> става <tt>Summation(1) + 2</tt>.
* At <tt>1</tt>, рекурсията спира и става <tt>1</tt>.
+
* При <tt>1</tt>, рекурсията спира и резултатът става <tt>1</tt>.
 
* <tt>Summation(2)</tt> става <tt>1 + 2 = 3</tt>.
 
* <tt>Summation(2)</tt> става <tt>1 + 2 = 3</tt>.
 
* <tt>Summation(3)</tt> става <tt>3 + 3 = 6</tt>.
 
* <tt>Summation(3)</tt> става <tt>3 + 3 = 6</tt>.

Revision as of 15:00, 22 April 2021

български (bg) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

4E - Recursion (author: Tao Yue, state: unchanged)

Рекурсия означава да позволите на функция или процедура да се извика сама до достигане на някакво ограничение.

Функцията за сумиране, обозначена с главна буква сигма (Σ) в математиката, може да бъде записана рекурсивно:

function Summation (num : integer) : integer;
begin
  if num = 1 
  then Summation := 1
  else Summation := Summation(num-1) + num
end;

Да предположим, че извикате Summation с 3.

a := Summation(3);
  • Summation(3) става Summation(2) + 3.
  • Summation(2) става Summation(1) + 2.
  • При 1, рекурсията спира и резултатът става 1.
  • Summation(2) става 1 + 2 = 3.
  • Summation(3) става 3 + 3 = 6.
  • a става 6.

Рекурсията задълбава докато се достигне до дадена точка, в която отговора е дефиниран, и след това се връща назад с този отговор, за да преизчисли всички дефиниции, които се градят върху нея.

Всички рекурсивни процедури / функции трябва да имат условие за спиране на рекурсията, т.нар. основното твърдение. При всички други условия рекурсията трябва да се "задълбае" надолу. Ако няма условие за спиране, рекурсията или няма да се изпълни изобщо, или ще стане безкрайна.

В горния пример, условието за спиране е if num = 1.

 ◄   ▲   ►