Basic Pascal Tutorial/Chapter 4/Recursion/bg

From Lazarus wiki
Revision as of 14:58, 22 April 2021 by Alpinistbg (talk | contribs) (Created page with "{{Recursion}} {{TYNavigator|Scope|Forward_Referencing}} 4E - Recursion (author: Tao Yue, state: unchanged) '''Рекурсия''' означава да позволите н...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

български (bg) English (en) français (fr) 日本語 (ja) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

4E - Recursion (author: Tao Yue, state: unchanged)

Рекурсия означава да позволите на функция или процедура да се извика сама до достигане на някакво ограничение.

Функцията за сумиране, обозначена с главна буква сигма (& Sigma;) в математиката, може да бъде записана рекурсивно:

function Summation (num : integer) : integer;
begin
  if num = 1 
  then Summation := 1
  else Summation := Summation(num-1) + num
end;

Да предположим, че извикате Summation със 3.

a := Summation(3);
  • Summation(3) става Summation(2) + 3.
  • Summation(2) става Summation(1) + 2.
  • At 1, рекурсията спира и става 1.
  • Summation(2) става 1 + 2 = 3.
  • Summation(3) става 3 + 3 = 6.
  • a става 6.

Рекурсията задълбава докато се достигне до дадена точка, в която отговора е дефиниран, и след това се връща назад с този отговор, за да преизчисли всички дефиниции, които се градят върху нея.

Всички рекурсивни процедури / функции трябва да имат условие за спиране на рекурсията, т.нар. основното твърдение. При всички други условия рекурсията трябва да се "задълбае" надолу. Ако няма условие за спиране, рекурсията или няма да се изпълни изобщо, или ще стане безкрайна.

В горния пример, условието за спиране е if num = 1.

 ◄   ▲   ►