Basic Pascal Tutorial/Hello, World/bg

From Lazarus wiki
Revision as of 19:35, 22 April 2021 by Alpinistbg (talk | contribs)
Jump to navigationJump to search

български (bg) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) 日本語 (ja) 한국어 (ko) русский (ru) svenska (sv) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

 ◄   ▲   ► 

Hello, World

(author: Tao Yue, state: unchanged)

В кратката история на компютърното програмиране една трайна традиция е първата програма на нов език да е изписването на „Здравей, свят“ на екрана. Така че нека направим това. Копирайте и поставете програмата по-долу във вашия IDE или текстов редактор, след това я компилирайте и стартирайте.

Ако нямате идея как да направите това, върнете се към Съдържанието. По-ранните уроци обясняват какво е компилатор, дават връзки към компилатори за изтегляне и ви превеждат през инсталацията на компилатор Pascal с отворен код на Windows.

program Hello;
begin
  writeln ('Hello, world.');
end.

Надписът на вашия екран трябва да изглежда така:

 Hello, world.

Ако стартирате програмата в IDE, може да стане така, че програмата да се изпълни светкавично и след това отново да се върне в IDE преди да видите какво се е случило. Вижте края на предишния урок за да разберете защо става така. Едно от решенията е да се добави readln в края на програмата, за да се изчака натискането на Enter. Ще променим програмата "Здравей, свят" за да стане:

program Hello;
begin
  writeln ('Hello, world.');
  readln;
end.
 ◄   ▲   ►