Binary numeral system/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) português (pt) русский (ru)

Binäärinumerot koostovat vain kahdesta numerosta: 0 ja 1. Tähän kaksikantajärjestelmään digitaaliset laitteet perustuvat. Pienintä binääriyksikköä kutsutaan bitiksi (bitti).

Binäärinumerot merkitään lähdekoodissa käyttäen prosentti (%) etuliitettä (näin se erottuu desimaaliluvuista).

Muunnostaulukko

Binääri heksadesimaali Desimaali
  %0000000000000000     $0000     0  
  %0000000000000001     $0001     1  
  %0000000000000010     $0002     2  
  %0000000000000011     $0003     3  
  %0000000000000100     $0004     4  
  %0000000000000101     $0005     5  
  %0000000000000110     $0006     6  
  %0000000000000111     $0007     7  
  %0000000000001000     $0008     8  
  %0000000000001001     $0009     9  
  %0000000000001010     $000a     10  
  %0000000000001011     $000b     11  
  %0000000000001100     $000c     12  
  %0000000000001101     $000d     13  
  %0000000000001110     $000e     14  
  %0000000000001111     $000f     15  
  %0000000000010000     $0010     16  
  %0000000000010001     $0011     17  
  %0000000000010010     $0012     18  
  %0000000000010011     $0013     19  
  %0000000000010100     $0014     20  
  ...     ...     ...  
  %0000000010011111     $009f     159  
  %0000000010100000     $00a0     160  
  ...     ...     ...  
  %0000000011111111     $00ff     255  
  %0000000100000000     $0100     256  
  %0000000100000001     $0101     257  


Katso myös