Colon/fi

From Lazarus wiki
Revision as of 08:14, 23 September 2017 by Djzepi (talk | contribs) (Created page with "{{Colon}} = Kaksoispiste = <div style="float:left; margin: 0 25px 20px 0; padding:50px; font-size:500%; font-family: Georgia; background-color: #f9f9f9; border: 2px solid #7...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Kaksoispiste

:


Symboli : (lausutaan "kaksoispiste") käytetään Pascalissa usealla eri tavalla.

  • Sitä käytetään erottamaan case lauseen valintakohtien valintaa ja sen toimintaa .
  • Se erottaa funktion määrittelyssä funktion nimen ja mahdollisten parametrien määritteluosan funktion tyypistä.
  • Sitä käytetään merkitsemään label.
  • Sitä käytetään erottamaan valinnaisen kenttäleveyden määrittimen Write tai Writeln aliohjelmien parametrinä.

Kaksoispisteen ASCII tai unicode arvo on 58.navigation bar: topic: Pascal symbols
single characters

+ (plus)  •  - (minus)  •  * (asterisk)  •  / (slash)
= (equal)  •  > (greater than)  •  < (less than)
. (period)  •  : (colon)  •  ; (semi colon)
^ (hat)  •  @ (at)
$ (dollar sign)  •  & (ampersand)  •  # (hash)
' (single quote)

character pairs

<> (not equal)  •  := (becomes)  •  >< (symmetric difference)  •  // (double slash)