Data field/pl

From Lazarus wiki
Revision as of 20:03, 1 November 2021 by Slawek (talk | contribs) (tłumaczenie na j. polski)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) français (fr) polski (pl)

Pole danych / zmienna

Wróć do Data types.

Pole dnych / zmienna to zarezerwowane miejsce (stos lub sterta) w pamięci głównej (RAM), w której przechowywane są dane do wielokrotnego użytku. Aby pole danych / zmienna mogła być używana, musi mieć przypisany określony typ danych.

Przykłady przypisania typu danych do pola danych / zmiennej:

 var 
  i: integer;
  w: word;
  lw: longword;
  ch: char;
  str: string;
  boo: boolean;