End of Line/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

English (en) suomi (fi) русский (ru)

Rivinloppu

LineEnding on rivin päättymisen merkiksi käytetty vakio. Tätä (system unit:n) vakiota käytetään kuvaamaan rivinvaihtoa esim. tekstitiedostoissa.

Rivinloppujen merkkejä

(tunnetaan myös line ending tai rivinvaihto merkkeinä)

Mac OS X usein hyväksyy myös Line feed ja Carriage return merkit.

Katso myös

  • LineEnding Vakio joka määrittelee rivinloppumerkin.
  • SetTextLineEnding Asettaa riviloppumerkinnän annetulle tekstitiedostolle.
  • sLineBreak on sama kuin LineEnding ja on mukana yhteensopivuussyistä.