Executable program/pl

From Lazarus wiki
Revision as of 01:18, 29 December 2009 by Slawek (talk | contribs) (poprawki)
Jump to navigationJump to search

Program wykonywalny jest przetłumaczonym kodem źródłowym (w tym przypadku, Pascala) przez kompilator (albo kod źródłowy w języku assemblera, który jest tłumaczony przez assembler) do modułu obiektów, który łączy się z innymi niezbędnymi modułami Pascala jak biblioteka dynamiczna RTL i różnymi innymi modułami obiektów napisanych przez różne osoby, w celu zbudowania wynikowego binarnego programu. Program taki może być:

  • uruchamiany bezpośrednio przez system operacyjny jako application,
  • używany przez system operacyjny jako sterownik urządzeń, lub
  • stać się częścią samego systemu operacyjnego.