Finally/fi

From Lazarus wiki
Revision as of 23:53, 15 February 2020 by Trev (talk | contribs) (Fixed syntax highlighting)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Deutsch (de) English (en) suomi (fi)

Varattu sana finally määrittää lohkon, jota tulisi aina käsitellä, riippumatta siitä, onko virhe tapahtunut vai ei.

Esimerkki:

begin
 ...
 try
  ... // Erilaisisa toimintoja
 finally
  ... // Lopputehtävät, joka tulisi tehdä myös virhetapauksissa
 end;
 ...
end;


Toinen esimerkki (tässä esimerkissä finally lohko suoritetaan aina):

begin
 ...
 try
  try
   ... // toiminnot joita tarkistellaan
  except // virheen käsittely
   ...
  end;
 finally // aina käsiteltävät toiminnot
  ...
 end;
 ...
end;

Katso myös