Howto Use TOpenDialog/fi

From Lazarus wiki
Revision as of 15:31, 24 March 2012 by Vincent (talk | contribs) (Text replace - "delphi>" to "syntaxhighlight>")

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) русский (ru) slovenčina (sk)

Tiedoston avaaminen

Yksinkertainen ja lyhyt opastus:

1) Siirrä OpenDialog-komponentti lomakkeelle (form). Sen voi sijoittaa mihin tahansa paikkaan koska se ei ole näkyvä komponentti.

Component Palette Dialogs.png
  
(Se on vasemman puolisin komponentti komponettipaletin dialog-välilehdellä)

2) Koodiin voi kirjoittaa jotain tämän tapaista:

 
 var filename : string;

   if OpenDialog1.Execute then
   begin
     filename := OpenDialog1.Filename;
     ShowMessage(filename);
   end;

Execute-metodi näyttää tiedoston avaamisdialogin. Kyseinen metodi palauttaa True-arvon kun käyttäjä valitsee tiedoston ja False-arvon jos käyttäjä peruu tai keskyttää valinnan.

Filename-ominaisuus palauttaa täydellisen tiedostonimen (hakupolkuineen ja tiedostoasema tunnuksin).