Difference between revisions of "Howto Use TOpenDialog/pl"

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
(skopiowanie strony z j. angielskiego)
 
m (Fixed syntax highlighting)
 
(13 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Howto Use TOpenDialog}}
 
{{Howto Use TOpenDialog}}
  
Simple and short guideline:
+
'''Jak używać TOpenDialog?'''
  
1. Place the OpenDialog widget on your form (anyplace, since it will be not visible).
+
[[Image:topendialog.png]]
 +
 
 +
Podstawowe wytyczne:
 +
 
 +
1. Umieść obiekt OpenDialog na swojej formie (gdziekolwiek, gdyż nie będzie on widoczny).
  
 
   [[Image:Component_Palette_Dialogs.png]]
 
   [[Image:Component_Palette_Dialogs.png]]
 
    
 
    
   (It is the left most dialog under Dialog)
+
   (Jest to pierwszy z lewej obiekt dialogowy na [[Dialogs tab/pl|zakładce Dialog]])
  
2. In your code write someting similiar to:
+
2. W swoim programie wpisz kod podobny do tego:
  
<pre>
+
<syntaxhighlight lang=pascal>
 
   var filename : string;
 
   var filename : string;
  
Line 19: Line 23:
 
     ShowMessage(filename);
 
     ShowMessage(filename);
 
   end;
 
   end;
</pre>
+
</syntaxhighlight>
 +
 
 +
Metoda [[doc:lcl/dialogs/tcommondialog.execute.html | Execute]] wyświetla okno dialogowe wyboru pliku do otwarcia. Zwraca ono wartość [[True|true]] kiedy użytkownik wybierze jakiś plik lub [[False|false]], gdy użytkownik anuluje operację.
 +
 
 +
Właściwość [[doc:lcl/dialogs/tfiledialog.filename.html | Filename]] zwraca pełną nazwę pliku wraz ze ścieżką i literą napędu (jeśli istnieje).
  
The [[doc:lcl/dialogs/tcommondialog.execute.html | Execute]] method displays the file open dialog. It returns [[True|true]] when user has selected a file, [[False|false]] when user has aborted.
 
  
The [[doc:lcl/dialogs/tfiledialog.filename.html | Filename]] property returns the full filename including drive and path.
+
== Zobacz także ==
  
 +
* [[Howto Use TSaveDialog/pl|Jak używać TSaveDialog]]
 +
* [[Dialogs_tab/pl|Zakładka Dialogs]]
  
== See also ==
+
'''Tłumaczenie'''
  
* [[Howto Use TSaveDialog]]
+
Na język polski przełożył: --[[User:Slawek|Sławomir Załęcki]] 13:03, 9 September 2010 (CEST)
* [[Dialogs_tab| Dialogs tab]]
 

Latest revision as of 08:49, 17 February 2020

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) русский (ru) slovenčina (sk)

Jak używać TOpenDialog?

topendialog.png

Podstawowe wytyczne:

1. Umieść obiekt OpenDialog na swojej formie (gdziekolwiek, gdyż nie będzie on widoczny).

  Component Palette Dialogs.png
 
  (Jest to pierwszy z lewej obiekt dialogowy na zakładce Dialog)

2. W swoim programie wpisz kod podobny do tego:

   var filename : string;

   if OpenDialog1.Execute then
   begin
     filename := OpenDialog1.Filename;
     ShowMessage(filename);
   end;

Metoda Execute wyświetla okno dialogowe wyboru pliku do otwarcia. Zwraca ono wartość true kiedy użytkownik wybierze jakiś plik lub false, gdy użytkownik anuluje operację.

Właściwość Filename zwraca pełną nazwę pliku wraz ze ścieżką i literą napędu (jeśli istnieje).


Zobacz także

Tłumaczenie

Na język polski przełożył: --Sławomir Załęcki 13:03, 9 September 2010 (CEST)