Difference between revisions of "Howto Use TOpenDialog/pl"

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
m (kodzie -> programie)
m (poprawienie linków)
Line 28: Line 28:
 
== Zobacz także ==
 
== Zobacz także ==
  
* [[Howto Use TSaveDialog]]
+
* [[Howto Use TSaveDialog/pl|Jak używać TSaveDialog]]
* [[Dialogs_tab| Dialogs tab]]
+
* [[Dialogs_tab/pl|Zakładka Dialogs]]

Revision as of 20:22, 28 December 2009

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) русский (ru) slovenčina (sk)

Podstawowe wytyczne:

1. Umieść obiekt OpenDialog na swojej formie (gdziekolwiek, gdyż nie będzie on widoczny).

  Component Palette Dialogs.png
 
  (Jest to pierwszy z lewej obiekt dialogowy na zakładce Dialog)

2. W swoim programie wpisz kod podobny do tego:

<delphi>

  var filename : string;
  if OpenDialog1.Execute then
  begin
    filename := OpenDialog1.Filename;
    ShowMessage(filename);
  end;

</delphi>

Metoda Execute wyświetla okno dialogowe wyboru pliku do otwarcia. Zwraca ono wartość true kiedy użytkownik wybierze jakiś plik lub false, gdy użytkownik anuluje operację.

Właściwość Filename zwraca pełną nazwę pliku wraz ze ścieżką i literą napędu (jeśli istnieje).


Zobacz także