Difference between revisions of "Howto Use TOpenDialog/sk"

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
m (Text replace - "pascal>" to "syntaxhighlight>")
Line 11: Line 11:
 
2. Do vašeho kódu umiestnite niečo takéto:
 
2. Do vašeho kódu umiestnite niečo takéto:
  
<pascal>
+
<syntaxhighlight>
 
   var filename : string;
 
   var filename : string;
  
Line 19: Line 19:
 
     ShowMessage(filename);
 
     ShowMessage(filename);
 
   end;
 
   end;
</pascal>
+
</syntaxhighlight>
  
 
Metóda [[doc:lcl/dialogs/tcommondialog.execute.html | Execute]] zobrazí dialógové okno "Otvor súbor". Vráti true ak užívateľ vybral nejaký súbor, alebo false ak užívateľ okno zrušil.
 
Metóda [[doc:lcl/dialogs/tcommondialog.execute.html | Execute]] zobrazí dialógové okno "Otvor súbor". Vráti true ak užívateľ vybral nejaký súbor, alebo false ak užívateľ okno zrušil.

Revision as of 00:49, 25 March 2012

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) русский (ru) slovenčina (sk)

Jednoduchý (a veľmi krátky) návod:

1. Umiestnite ikonku OpenDialog na váš formulár (hocikam, nakoľko za behu programu je aj tak neviditeľná).

  Component Palette Dialogs.png
 
  (Je to tá najlavejšia ikonka v paneli Dialogs)

2. Do vašeho kódu umiestnite niečo takéto:

   var filename : string;

   if OpenDialog1.Execute then
   begin
     filename := OpenDialog1.Filename;
     ShowMessage(filename);
   end;

Metóda Execute zobrazí dialógové okno "Otvor súbor". Vráti true ak užívateľ vybral nejaký súbor, alebo false ak užívateľ okno zrušil. Vlastnosť Filename potom obsahuje celý názov súboru, vrátane disku a kompletnej cesty.


Prečítajte si tiež

--Adamm 14:26, 25 December 2008 (CET)