Difference between revisions of "Howto Use TSaveDialog/pl"

From Lazarus wiki
m (bold)
m (Text replace - "delphi>" to "syntaxhighlight>")
Line 26: Line 26:
 
do Edytora źródeł. Twój kursor będzie umieszczony wewnątrz kawałka gotowego kodu. Kompletny kod:
 
do Edytora źródeł. Twój kursor będzie umieszczony wewnątrz kawałka gotowego kodu. Kompletny kod:
  
<delphi>
+
<syntaxhighlight>
 
  procedure TForm1.Button1Click( Sender: TObject );
 
  procedure TForm1.Button1Click( Sender: TObject );
 
  begin
 
  begin
Line 32: Line 32:
 
     Memo1.Lines.SaveToFile( SaveDialog1.Filename );
 
     Memo1.Lines.SaveToFile( SaveDialog1.Filename );
 
  end;
 
  end;
</delphi>
+
</syntaxhighlight>
  
 
Metoda [[doc:lcl/dialogs/tcommondialog.execute.html | Execute]] wyświetla okno dialogowe zapisu pliku. Zwraca ono wartość [[True|true]], gdy użytkownik wybierze jakiś plik lub [[False|false]], gdy użytkownik anuluje operację.
 
Metoda [[doc:lcl/dialogs/tcommondialog.execute.html | Execute]] wyświetla okno dialogowe zapisu pliku. Zwraca ono wartość [[True|true]], gdy użytkownik wybierze jakiś plik lub [[False|false]], gdy użytkownik anuluje operację.

Revision as of 15:34, 24 March 2012

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) русский (ru) slovenčina (sk)

Jak używać TSaveDialog?

tsavedialog.png

Podstawowe wytyczne:

1. Umieść obiekt SaveDialog na swojej formie (gdziekolwiek, gdyż nie będzie on widoczny).

 Component Palette Dialogs.png
 (Jest to drugi od lewej obiekt dialogowy na zakładce Dialog)

2. Dodaj obiekt memo na swoją formę.

tmemo.png

3. Dodaj przycisk na swoją formę.

tbutton.png

Okno Inspektor Obiektów wyświetli właściwości obiektu Button1. Zmień właściwość o nazwie 'Caption', która domyślnie wyświetla wartość 'Button1' na 'Save'. Kliknij na zakładkę Zdarzenia w Inspektorze Obiektów. Wybierz przycisk na prawo od OnClick: mały przycisk z trzema kropkami (... odsyłacz). Kliknij na niego, aby automatycznie przejść do Edytora źródeł. Twój kursor będzie umieszczony wewnątrz kawałka gotowego kodu. Kompletny kod:

 procedure TForm1.Button1Click( Sender: TObject );
 begin
   if SaveDialog1.Execute then
    Memo1.Lines.SaveToFile( SaveDialog1.Filename );
 end;

Metoda Execute wyświetla okno dialogowe zapisu pliku. Zwraca ono wartość true, gdy użytkownik wybierze jakiś plik lub false, gdy użytkownik anuluje operację.

Właściwość Filename zwraca pełną nazwę pliku wraz ze ścieżką i literą napędu (jeśli istnieje).

Zobacz także

Tłumaczenie

Na język polski przełożył: --Sławomir Załęcki 13:00, 9 September 2010 (CEST)