Howto Use TSaveDialog/sk

From Lazarus wiki
Revision as of 07:53, 17 February 2020 by Trev (talk | contribs) (Fixed syntax highlighting)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) русский (ru) slovenčina (sk)

Používame TSaveDialog

tsavedialog.png

Jednoduchý (a veľmi krátky) návod:

1. Umiestnite ikonku SaveDialog na váš formulár (hocikam, lebo za behu programu sa aj tak nezobrazí).

 Component Palette Dialogs.png
 (Je to druhá najlavejšia ikonka v záložke Dialogs)

2. Pridajte do formulára komponentu Memo.

tmemo.png

3. Pridajte do formulára tlačidlo.

tbutton.png

V okne Object Inspector sa zobrazi vlastnosti objektu Button1. Nastavte vlastnosť 'Caption' na 'Save'. Kliknite na záložku Events (udalosti) v okne Object Inspector. Kliknite na malý obdĺžniček napravo od 'OnClick', automaticky sa prenesiete do editoru kódu (Source Editor) s automaticky vytvoreným kúskom kódu. Vložte:

 procedure TForm1.Button1Click( Sender: TObject );
 begin
   if SaveDialog1.Execute then
    Memo1.Lines.SaveToFile( SaveDialog1.Filename );
 end;

Metóda Execute zobrazí dialógové okno Uložiť súbor. Vráti true, ak užívateľ vyberie súbor, alebo false, ak okno stornuje.

Vlastnosť Filename potom obsahuje názov súboru, vrátane disku a celej cesty.


Pozrite si tiež