Howto Use TSaveDialog/sk

From Lazarus wiki
Revision as of 15:34, 24 March 2012 by Vincent (talk | contribs) (Text replace - "delphi>" to "syntaxhighlight>")

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) polski (pl) русский (ru) slovenčina (sk)

Používame TSaveDialog

tsavedialog.png

Jednoduchý (a veľmi krátky) návod:

1. Umiestnite ikonku SaveDialog na váš formulár (hocikam, lebo za behu programu sa aj tak nezobrazí).

 Component Palette Dialogs.png
 (Je to druhá najlavejšia ikonka v záložke Dialogs)

2. Pridajte do formulára komponentu Memo.

tmemo.png

3. Pridajte do formulára tlačidlo.

tbutton.png

V okne Object Inspector sa zobrazi vlastnosti objektu Button1. Nastavte vlastnosť 'Caption' na 'Save'. Kliknite na záložku Events (udalosti) v okne Object Inspector. Kliknite na malý obdĺžniček napravo od 'OnClick', automaticky sa prenesiete do editoru kódu (Source Editor) s automaticky vytvoreným kúskom kódu. Vložte:

 procedure TForm1.Button1Click( Sender: TObject );
 begin
   if SaveDialog1.Execute then
    Memo1.Lines.SaveToFile( SaveDialog1.Filename );
 end;

Metóda Execute zobrazí dialógové okno Uložiť súbor. Vráti true, ak užívateľ vyberie súbor, alebo false, ak okno stornuje.

Vlastnosť Filename potom obsahuje názov súboru, vrátane disku a celej cesty.


Pozrite si tiež