Install on Fedora/pl

From Lazarus wiki
Revision as of 20:43, 11 November 2021 by Slawek (talk | contribs) (tłumaczenie na j. polski)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Fedora icon (2021).svg

Ten artykuł odnosi się tylko do Fedora.

Zobacz także: Przewodnik programowania wieloplatformowego

Instalacja na dystrybucji Fedora

Proszę zobacz Instalowanie Lazarusa w Linuksie - stronę, która zawiera większość tego, czego potrzebujesz dla większości dystrybucji Linuksa.

Fedora 22 i nowsze

Polecenie instalacji począwszy od systemu Fedora 22 jest nastepujące:

sudo dnf install lazarus

Np. pakiety domyślnie dołączone w Fedorze 29 to:

  • lazarus 1.8.4
  • fpc 3.0.4

Fedora 21 i starsze wersje

Polecenie instalacji w systemie Fedora 21 i starszych było następujące:

sudo yum install lazarus

Instalacja najnowszych pakietów

Pobierz najnowsze pakiety RPM z SourceForge. Musisz pobrać odpowiednie pakiety dla:

  • fpc-src
  • fpc
  • lazarus

Przejdź do folderu pobierania i zainstaluj wybrane pakiety w kolejności: fpc-src, fpc, lazarus.