Difference between revisions of "Lazarus IDE Tools/fi"

From Lazarus wiki
m (Text replace - "delphi>" to "syntaxhighlight>")
m (Text replace - "Delphi>" to "syntaxhighlight>")
Line 533: Line 533:
 
When cursor is in a class definition and you identifier complete a method defined in an ancestor class the parameters and the override keyword. For example:
 
When cursor is in a class definition and you identifier complete a method defined in an ancestor class the parameters and the override keyword. For example:
  
<Delphi>
+
<syntaxhighlight>
 
TMainForm = class(TForm)
 
TMainForm = class(TForm)
 
protected
 
protected
Line 542: Line 542:
 
Completing '''MouseDown''' gives:
 
Completing '''MouseDown''' gives:
  
<Delphi>
+
<syntaxhighlight>
 
TMainForm = class(TForm)
 
TMainForm = class(TForm)
 
protected
 
protected
Line 552: Line 552:
 
===Properties===
 
===Properties===
  
<Delphi>
+
<syntaxhighlight>
 
property MyInt: integer read |;
 
property MyInt: integer read |;
 
</DELPHI>
 
</DELPHI>
Line 558: Line 558:
 
Identifier completion will show '''FMyInt''' and '''GetMyInt'''.
 
Identifier completion will show '''FMyInt''' and '''GetMyInt'''.
  
<Delphi>
+
<syntaxhighlight>
 
property MyInt: integer write |;
 
property MyInt: integer write |;
 
</DELPHI>
 
</DELPHI>

Revision as of 00:50, 25 March 2012

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) 日本語 (ja) 한국어 (ko) Nederlands (nl) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Yleistä

The IDE uses a library of pascal source parsing and editing tools, called the "codetools". These tools provide features like find declaration, code completion, extraction, moving inserting and beautifying pascal sources. Nämä toiminnat säästävät paljon aikaa ja kahdenkertaiselta työltä. Nämä ovat muokattavissa ja jokaista toiminnallisuutta voi hyödyntää myös näppäinydistelmän avulla (katso editorin asetuksista).

Koska nämä toimivat ainoastaan lähdekoodissa ja ymmärtävät myös FreePascal, Delphi ja Kylix koodia nei eivät tarvitse käännettyjä käännösyksikköjä eikä asennettua Borlandin kääntäjää. Voit editoida myös Delphi ja FreePascal koodia samaan aikaa.Voit sama aikaan tehdä eri versiot Delphi ja FreePascal -kääntäjälle. Tämä mahdollistaa Delphi version teon paljon helpommin.

Yhteenveto kehitysympäristön näppäinyhdistelmistä

Declaration Jumping Ctrl+Click or Alt+Up (jump to declaration of type or variable)
Siirtyminen esittelyn ja toteuksen välillä Ctrl+Shift+Up
Code Templates Ctrl+J
Code Completion (Class Completion) Ctrl+Shift+C
Identifier Completion Ctrl+Space
Word Completion Ctrl+W
Parameter Hints Ctrl+Shift+Space

Siirtyminen esittelyn ja toteuksen välillä

Aliohjelmien toteuksen (begin ... end) ja niiden esittelyjen välillä voi siirtyä painamalla Ctrl+Shift+nuoli ylöspäin näppäimiä yhtäaikaa.

Esimerkiksi:

interface

procedure DoSomething; // procedure definition
 
implementation
 
procedure DoSomething; // procedure body 
begin
end;

Jos kursori on aliohjelman runko-osassa ja painat Ctrl+Shift+nuoli ylöspäin näppäimiä, kursori hyppää kyseisen aliohjelman esittelyyn. Painamalla uudestaan Ctrl+Shift+nuoli ylöspäin näppäimiä siirrytään takaisin aliohjelman toteuksen runko-osan alkuun eli heti begin sanan jälkeiseen kohtaan.

Tämä toimii samanlailla myös luokan metodin esittelyn ja toteutuksen välillä.

Vihje: Siirtyminen tapahtuu siihen aliohjelmaan jossa on samat parametrit. Jos ei löydy täysin samaa niin siirtyminen tapahtuu sopivampaan eli siihen jossa on vähiten eroja (Tälläistä toimintaa ei välttämättä löydy esim. Delphistä).

Esimerkki aliohjelmasta joiden esittelyssä ja toteutuksessa on erilaiset parametrityypit:

interface

procedure DoSomething(p: char); // procedure definition

implementation
 
procedure DoSomething(p: string); // procedure body
begin
end;

Siirtyminen toteuksen ja niiden esittelyjen välillä avainsanana on merkit. Tätä voi käyttää kun haluaa uudelleen nimetä metodin ja/tai muuttaa parametrejä.

Esimerkiksi: uudelleen nimetään 'DoSomething' -> 'MakeIt':ksi:

interface

procedure MakeIt; // procedure definition

implementation

procedure DoSomething; // procedure body
begin
end;

Kun siirrytään 'MakeIt':n esittelystä toteukseen (joka on siis vielä väärän niminen). Lazarus etsii sopivaa toteustusta, jota ei löydy, sen jälkeen muita sopivia. Jos nimeä on muutettu ainoastaan yhdestä aliohjelmasta jolloin on yksi toteutus josta ei löydy määrittelyä niin tällöin siirrytään siihen. Näin voidaan yksinkertaisesti vaihtaa nimeä tai parametrejä.

Include Files

Include files are files inserted into sources with the {$I filename} or {$INCLUDE filename} compiler directive. Lazarus and FPC uses a lot of these things to reduce redundancy and avoid unreadable {$IFDEF} constructs to support different platforms.

Contrary to Delphi, the Lazarus IDE has full support for include files. You can for example jump from the method in the .pas file to the method body in the include file. All codetools like code completion consider include files as special bounds.

For instance: When code completion adds a new method body behind another method body, it keeps them both in the same file. This way you can put whole class implementations in include files, like the LCL does for nearly all controls.

But there is a newbie trap: If you open an include file for the first time and try method jumping or find declaration you will get an error. The IDE does not know to which unit the include file belongs. You must open the unit first.

As soon as the IDE parses the unit, it will parse the include directives there and the IDE will remember this relationship. It saves this information on exit and on project save to ~/.lazarus/includelinks.xml. The next time you open this include file and jump or do a find declaration, the IDE will internally open the unit and the jump will work.

This mechanism has of course limits. Some include files are included twice or more. For example: lcl/include/winapih.inc.

Jumping from the procedure/method definitions in this include file to the bodies depends on your last actions. If you worked on lcl/lclintf.pp the IDE will jump to winapi.inc. If you worked on lcl/interfacebase.pp, then it will jump to lcl/include/interfacebase.inc (or one of the other include files). If you are working on both, then you can get confused. ;)

Code Templates

Code Templates converts an identifier into a text or code fragment.

Code Templates default short cut is Ctrl+J. You can type an identifier, press Ctrl+J and the identifier is replaced by the text defined for the identifier. Code Templates can be defined in Environment -> Editor Options -> CodeTools.

Example: Write the identifier 'classf', leave the cursor right behind the 'f' and press Ctrl+J. The 'classf' will be replaced by

T = class(T)
private

public
 constructor Create;
 destructor Destroy; override;
end;

and the cursor is behind the 'T'. You can get the list of templates by positioning the cursor on space (not on an identifier) and pressing Ctrl+J. The list of code templates will pop up. Use the cursor keys or type some chars to choose one. Return creates the selected template and Escape closes the pop up.

The biggest time savers are templates 'b'+Ctrl+J for begin..end.

Parameter Hints

Parameter Hints shows a hint box with the parameter declarations for the current parameter list.

For example

 Canvas.FillRect(|);

Place the cursor in the brackets and press Ctrl+Shift+Space. A hint box will show up showing the parameters of FillRect.

Code Completion

Code Completion can be found in the IDE menu Edit -> Complete Code and has as standard short cut Ctrl+Shift+C.

For Delphians: Delphi calls "code completion" the function showing the list of identifiers at the current source position (Ctrl+Space). Under Lazarus this is called "Identifier completion".

Code Completion combines several powerful functions. Examples:

 • Class Completion: completes properties, adds method bodies, add private variables and private access methods
 • Forward Procedure Completion: adds procedure bodies
 • Event Assignment Completion: completes event assignments and adds method definition and body
 • Variable Declaration Completion: adds local variable definitions
 • Procedure Call Completion: adds a new procedure
 • Reversed procedure completion: adds procedure declarations for procedure/function bodies
 • Reversed class completion: adds method declarations for method bodies

Which function is used, depends on the cursor position in the editor.

Code Completion can be found in the IDE menu Edit -> Complete Code and has as standard short cut Ctrl+Shift+C.

Class Completion

The most powerful code completion feature is "Class Completion". You write a class, add the methods and properties and Code Completion will add the method bodies, the property access methods/variables and the private variables.

For example: Create a class (see Code Templates to save you some type work):

TExample = class(TObject)
public
 constructor Create;
 destructor Destroy; override;
end;

Position the cursor somewhere in the class and press Ctrl+Shift+C. This will create the method missing bodies and move the cursor to the first created method body, so you can just start writing the class code:

{ TExample }

constructor TExample.Create;
begin
 |
end;

destructor TExample.Destroy;
begin
 inherited Destroy;
end;

Note: The '|' is the cursor and is not added.

Hint: You can jump between a method and its body with Ctrl+Shift+Up.

You can see, that the IDE added the 'inherited Destroy' call too. This is done, if there is an 'override' keyword in the class definition.

Now add a method DoSomething:

TExample = class(TObject)
public
 constructor Create;
 procedure DoSomething(i: integer);
 destructor Destroy; override;
end;

Then press Ctrl+Shift+C and the IDE will add

procedure TExample.DoSomething(i: integer);
begin
 |
end;

You can see, that the new method body is inserted between Create and Destroy, exactly as in the class definition. This way the bodies keep the same logical ordering as you define. You can define the insertion policy in Environment > Codetools Options -> Code Creation.

Complete Properties
Add a property AnInteger:

TExample = class(TObject)
public
 constructor Create;
 procedure DoSomething(i: integer);
 destructor Destroy; override;
 property AnInteger: Integer;
end;

Press Ctrl+Shift+C and you will get:

procedure TExample.SetAnInteger(const AValue: integer);
begin
 |if FAnInteger=AValue then exit;
 FAnInteger:=AValue;
end;

The code completion has added a Write access modifier and added some common code. Jump to the class with Ctrl+Shift+Up to see the new class:

TExample = class(TObject)
private
 FAnInteger: integer;
 procedure SetAnInteger(const AValue: integer);
public
 constructor Create;
 procedure DoSomething(i: integer);
 destructor Destroy; override;
 property AnInteger: integer read FAnInteger write SetAnInteger;
end;

The property was extended by a Read and Write access modifier. The class got the new section 'private' with a Variable 'FAnInteger' and the method 'SetAnInteger'. It is a common Delphi style rule to prepend private variables with an 'F' and the write method with a 'Set'. If you don't like that, you can change this in Environment > Codetools Options -> Code Creation.

Creating a read only property:

property PropName: PropType read;

Will be expanded to

property PropName: PropType read FPropName;

Creating a write only property:

 property PropName: PropType write;

Will be expanded to

property PropName: PropType write SetPropName;

Creating a read only property with a Read method:

property PropName: PropType read GetPropName;

Will be kept and a GetPropName function will be added:

function GetpropName: PropType;

Creating a property with a stored modifier:

property PropName: PropType stored;

Will be expanded to

property PropName: PropType read FPropName write SetPropName stored PropNameIsStored;

Because stored is used for streaming read and write modifiers are automatically added as well.

Hint: Identifier completion also recognizes incomplete properties and will suggest the default names. For example:

property PropName: PropType read |;

Place the cursor one space behind the 'read' keyword and press Ctrl+Space for the identifier completion. It will present you the variable 'FPropName' and the procedure 'SetPropName'.

Forward Procedure Completion

"Forward Procedure Completion" is part of the Code Completion and adds missing procedure bodies. It is invoked, when the cursor is on a forward defined procedure.

For example: Add a new procedure to the interface section:

procedure DoSomething;

Place the cursor on it and press Ctrl+Shift+C for code completion. It will create in the implementation section:

procedure DoSomething;
begin
 |
end;

Hint: You can jump between a procedure definition and its body with Ctrl+Shift+Up.

The new procedure body will be added in front of the class methods. If there are already some procedures in the interface the IDE tries to keep the ordering. For example:

 procedure Proc1;
 procedure Proc2; // new proc
 procedure Proc3;

If the bodies of Proc1 and Proc3 already exists, then the Proc2 body will be inserted between the bodies of Proc1 and Proc3. This behaviour can be setup in Environment > Codetools Options -> Code Creation.

Multiple procedures:

procedure Proc1_Old; // body exists
procedure Proc2_New; // body does not exists
procedure Proc3_New; // "
procedure Proc4_New; // "
procedure Proc5_Old; // body exists

Code Completion will add all 3 procedure bodies (Proc2_New, Proc3_New, Proc4_New).

Why calling it "Forward Procedure Completion"?

Because it does not only work for procedures defined in the interface, but for procedures with the "forward" modifier as well. And because the codetools treats procedures in the interface as having an implicit 'forward' modifier.

Event Assignment Completion

"Event Assignment Completion" is part of the Code Completion and completes a single Event:=| statement. It is invoked, when the cursor is behind an assignment to an event.

For example: In a method, say the FormCreate event, add a line 'OnPaint:=':

procedure TForm1.Form1Create(Sender: TObject);
begin
 OnPaint:=|
end;

The '|' is the cursor and should not be typed. Then press Ctrl+Shift+C for code completion. The statement will be completed to

OnPaint:=@Form1Paint;

A new method Form1Paint will be added to the TForm1 class. Then class completion is started and you get:

procedure TForm1.Form1Paint(Sender: TObject);
begin
 |
end;

This works just like adding methods in the object inspector.

Note:
You must place the cursor behind the ':=' assignment operator. If you place the cursor on the identifier (e.g. OnPaint) code completion will invoke "Local Variable Completion", which fails, because OnPaint is already defined.

Hint:
You can define the new method name by yourself. For example:

 OnPaint:=@ThePaintMethod;

Variable Declaration Completion

"Variable Declaration Completion" is part of the Code Completion and adds a local variable definition for a Identifier:=Term; statement. It is invoked, when the cursor is on the identifier of an assignment or a parameter.

For example:

procedure TForm1.Form1Create(Sender: TObject);
begin
 i:=3;
end;

Place the cursor on the 'i' or just behind it. Then press Ctrl+Shift+C for code completion and you will get:

procedure TForm1.Form1Create(Sender: TObject);
var
 i: Integer;
begin
 i:=3;
end;

The codetools first checks, if the identifier 'i' is already defined and if not it will add the declaration 'var i: integer;'. The type of the identifier is guessed from the term right to the assignment ':=' operator. Numbers like the 3 defaults to Integer.

Another example:

type
 TWhere = (Behind, Middle, InFront);
 
 procedure TForm1.Form1Create(Sender: TObject);
 var
  a: array[TWhere] of char;
 begin
  for Where:=Low(a) to High(a) do writeln(a[Where]);
 end;

Place the cursor on 'Where' and press Ctrl+Shift+C for code completion. You get:

 procedure TForm1.Form1Create(Sender: TObject);
 var
  a: array[TWhere] of char;
  Where: TWhere;
 begin
  for Where:=Low(a) to High(a) do writeln(a[Where]);
 end;

Since 0.9.11 Lazarus also completes parameters. For example

 procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
 begin
  with Canvas do begin
   Line(x1,y1,x2,y2);
  end;
 end;

Place the cursor on 'x1' and press Ctrl+Shift+C for code completion. You get:

 procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
 var
  x1: integer;
 begin
  with Canvas do begin
   Line(x1,y1,x2,y2);
  end;
 end;

Procedure Call Completion

Code completion can create a new procedure from a call statement itself.

Assume you just wrote the statement "DoSomething(Width);"

procedure SomeProcedure;
var
 Width: integer;
begin
 Width:=3;
 DoSomething(Width);
end;

Position the cursor over the identifier "DoSomething" and press Ctrl+Shift+C to get:

procedure DoSomething(aWidth: LongInt);
begin

end;

procedure SomeProcedure;
var
 Width: integer;
begin
 Width:=3;
 DoSomething(Width);
end;

It does not yet create functions nor methods.

Reversed Class Completion

"Reversed Class Completion" is part of the Code Completion and adds a private method declaration for the current method body. It is invoked, when the cursor is in a method body, not yet defined in the class. This feature is available since Lazarus 0.9.21.

For example:

 procedure TForm1.DoSomething(Sender: TObject);
 begin
 end;

The method DoSomething is not yet declared in TForm1. Press Ctrl+Shift+C and the IDE will add "procedure DoSomething(Sender: TObject);" to the private methods of TForm1.

For Delphians: Class completion works under Lazarus always in one way: From class interface to implementation or backwards/reversed from class implementation to interface. Delphi always invokes both directions. The Delphi way has the disadvantage, that if a typo will easily create a new method stub without noticing.

Comments and Code Completion

Code completion tries to keep comments where they belong. For example:

 FList: TList; // list of TComponent
 FInt: integer;

When inserting a new variable between FList and FInt, the comment is kept in the FList line. Same is true for

 FList: TList; { list of TComponent
  This is a comment over several lines, starting
  in the FList line, so codetools assumes it belongs 
  to the FLIst line and will not break this 
  relationship. Code is inserted behind the comment. }
 FInt: integer;

If the comment starts in the next line, then it will be treated as if it belongs to the code below. For example:

 FList: TList; // list of TComponent
  { This comment belongs to the statement below. 
   New code is inserted above this comment and 
   behind the comment of the FList line. }
 FInt: integer;

Refactoring

Invert Assignments

Abstract
 : "Invert Assignments" takes some selected pascal statements and inverts all assignments from this code. This tool is usefull for transforming a "save" code to a "load" one and inverse operation.

Example:

procedure DoSomething;
begin
 AValueStudio:= BValueStudio;
 AValueAppartment :=BValueAppartment;
 AValueHouse:=BValueHouse;
end;

Select the lines with assignments (between begin and end) and do Invert Assignments. All assignments will be inverted and identation will be add automatically. For example:

Result:

procedure DoSomething;
begin
 BValueStudio   := AValueStudio;
 BValueAppartment := AValueAppartment;
 BValueHouse    := AValueHouse;
end;

Enclose Selection

Select some text and invoke it. A dialog will popup where you can select if the selection should be enclosed into try..finally or many other common blocks.

Rename Identifier

Place the cursor on an identifier and invoke it. A dialog will appear, where you can setup the search scope and the new name.

 • It will rename all occurences and only those that actually use this declaration. That means it does not rename declarations with the same name.
 • And it will first check for name conflicts.
 • Limits: It only works on pascal sources, does not yet rename files nor adapt lfm/lrs files nor lazdoc files.

Find Identifier References

Place the cursor on an identifier and invoke it. A dialog will appear, where you can setup the search scope. The IDE will then search for all occurences and only those that actually use this declaration. That means it does not show other declarations with the same name.

Show abstract methods

This feature lists and auto completes virtual, abstracts methods that need to be implemented. Place the cursor on a class declaration and invoke it. If there are missing abstract methods a dialog will appear listing them. Select the methods to implement and the IDE creates the method stubs.

Extract Procedure

See Extract Procedure

Find Declaration

Position the cursor on an identifier and do 'Find Declaration'. Then it will search the declaration of this identifier, open the file and jump to it.

Every find declaration sets a Jump Point. That means you jump with find declaration to the declaration and easily jump back with Search -> Jump back.

There are some differences to Delphi: The codetools work on sources following the normal pascal rules, instead of using the compiler output. The compiler returns the final type. The codetools see the sources and all steps in between. For example:

The Visible property is first defined in TControl (controls.pp), then redefined in TCustomForm and finally redefined in TForm. Invoking find declaration on Visible will you first bring to Visible in TForm. Then you can invoke Find Declaration again to jump to Visible in TCustomForm and again to jump to Visible in TControl.

Same is true for types like TColor. For the compiler it is simply a 'longint'. But in the sources it is defined as

TGraphicsColor = -$7FFFFFFF-1..$7FFFFFFF;
TColor = TGraphicsColor;

And the same for forward defined classes: For instance in TControl, there is a private variable

FHostDockSite: TWinControl;

Find declaration on TWinControl jumps to the forward definition

TWinControl = class;

And invoking it again jumps to the real implementation

TWinControl = class(TControl)

This way you can track down every identifier and find every overload.

Hints: You can jump back with Ctrl+H.

Identifier Completion

"Identifier Completion" is invoked by Ctrl+Space. It shows all identifiers in scope. For example:

 procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
 begin
  |
 end;

Place the cursor between begin and end and press Ctrl+Space. The IDE/CodeTools will now parse all reachable code and present you a list of all found identifiers. The CodeTools cache the results, so invoking it a second time will be much faster.

Note for Delphians: Delphi calls it Code completion.

Some identifiers like 'Write', 'ReadLn', 'Low', 'SetLength', 'Self', 'Result', 'Copy' are built into the compiler and are not defined anywhere in source. The identifier completion has a lot of these things built in as well. If you find one missing, just create a feature request in the bug tracker.

Identifier completion does not complete keywords. So you can not use it to complete 'proc' to 'procedure'. For these things use Ctrl+W Word Completion instead or Ctrl+J Code Templates.

Identifier completion shows even those identifiers, that are not compatible.

Prefix

You can start identifier completion in a word. Then the letters to the left will be taken as prefix. For example:

 procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
 begin
  Ca|ption
 end;

The box will show you only the identifiers beginning with 'Ca'.

Keys

 • Letter or number: add the character to the source editor and the current prefix. This will update the list.
 • Backspace: remove the last character from source editor and prefix. Updates the list.
 • Return: replace the whole word at cursor with the selected identifier and close the popup window.
 • Shift+Return: as Return, but replaces only the prefix (left part) of the word at the cursor.
 • Up/Down: move selection
 • Escape: close popup without change
 • Tab: completes the prefix to next choice. For example: The current prefix is 'But' and the identifier completion only shows 'Button1' and 'Button1Click'. Then pressing Tab will complete the prefix to 'Button1'.
 • Else: as Return and add the character to the source editor

Methods

When cursor is in a class definition and you identifier complete a method defined in an ancestor class the parameters and the override keyword. For example:

<syntaxhighlight> TMainForm = class(TForm) protected

 mous|

end; </DELPHI>

Completing MouseDown gives:

<syntaxhighlight> TMainForm = class(TForm) protected

 procedure MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X,
    Y: Integer); override;

end; </DELPHI>

Properties

<syntaxhighlight> property MyInt: integer read |; </DELPHI>

Identifier completion will show FMyInt and GetMyInt.

<syntaxhighlight> property MyInt: integer write |; </DELPHI>

Identifier completion will show FMyInt and SetMyInt.

Uses section / Unit names

In uses sections the identifier completion will show the filenames of all units in the search path. These will show all lowercase (e.g. avl_tree), because most units have lowercase filenames. On completion it will insert the nice case of the unit (e.g. AVL_Tree).

Statements

<DELPHI> procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject); begin

 ModalRe|;

end; </DELPHI>

becomes:

<DELPHI> procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject); begin

 ModalResult:=|;

end; </DELPHI>

Word Completion

"Word Completion" is invoked by Ctrl+W. It shows all words of all currently open editors.

Otherwise works the same as identifier completion.

Goto Include Directive

"Goto Include Directive" in the search menu of the IDE jumps to {$I filename} statement where the current include file is used.

Publish Project

Creates a copy of the whole project. If you want to send someone just the sources and compiler settings of your code, this function is your friend.

A normal project directory contains a lot of information. Most of it is not needed to be published: The .lpi file contains session information (like caret position and bookmarks of closed units) and the project directory contains a lot of .ppu, .o files and the executable. To create a lpi file with only the base information and only the sources, along with all sub directories use "Publish Project".

Note: Since version 0.9.13 there is a new Project Option that allows you to store session information in a seperate file from the normal .lpi file. This new file ends with the .lps extension and only contains session information, which will leave you .lpi file much cleaner.

In the dialog you can setup the exclude and include filter, and with the command after you can compress the output into one archive.

Original contributors

This page has been converted from the epikwiki version.

 • Created page and initial template - 4/6/2004 VlxAdmin
 • Initial content posted - 4/10/2004 MattiasG
 • Small wiki and formatting fixes - 4/11/2004 VlxAdmin
 • Added a summary table for IdeTools shortcuts - 12 July 2004 User:Kirkpatc