Odd/pl

From Lazarus wiki
Revision as of 18:27, 11 November 2021 by Slawek (talk | contribs) (tłumaczenie na j. polski)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) polski (pl)
Wróć do Słowa zastrzeżone

Funkcja systemowa odd zwraca wartość true wtedy i tylko wtedy, gdy przekazany do niej argument jest nieparzysty. Funkcja odd musi mieć wartość całkowitą, nie może przyjmować liczb rzeczywistych.

Użycie:

B := odd(i);

lub

if odd(i) then ...

Gdzie

B jest zmienną typu boolean, a
i jest wartością typu integer.

Wartość przekazywana do odd może być dowolną liczbą całkowitą: longint, longword, int64 lub qword.


navigation bar: Pascal logical operators
operators

and • or • not • xor
shl • shr
and_then (N/A)• or_else (N/A)

see also

{$boolEval} • Reference: § “boolean operators” • Reference: § “logical operators”