Operating System/fi

From Lazarus wiki
Revision as of 03:46, 22 December 2019 by Trev (talk | contribs) (OSX > macOS; added FreeBSD portal)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi)

Käyttöjärjestelmä on ensisijainen ohjelma, jota käytetään tietokoneen ohjaamiseen. MS-DOS, Windows, ReactOS, Linux, FreeBSD ja UCSD Pascal ovat kaikki käyttöjärjestelmiä, jotka toimivat normaaleissa tietokoneissa.

Muita Lazaruksen / Free Pascalin tukemia käyttöjärjestelmiä ovat Android, iOS ja macOS.

Katso myös