Difference between revisions of "Or/fi"

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
m (Text replace - "delphi>" to "syntaxhighlight>")
m
Line 1: Line 1:
{{Or}} [[category:Suomi]]
+
{{Or}} [[category:Pascal]][[category:Suomi]]
  
 
= Or (tai) boolean lausekkeessa =
 
= Or (tai) boolean lausekkeessa =

Revision as of 13:03, 11 January 2013

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

Or (tai) boolean lausekkeessa

Or eli tai -operaatio antaa true:n eli tosi arvon jos arvo on true (eli tosi) ja false:n jos kaikki arvot ovat false:ja (eli epätosia).

Or (tai) totuustaulukko

A B   A or B (eli A tai B) 
  false     false     false
  false   true   true
  true   false   true
  true   true   true


Or eli tai bittikohtaisissa toiminnoissa

Bitettäin tehtävä and (ja) asettaa kyseisen bitin ykköseksi (1) jos jokin vastaava bitti on yksi (1). Jos kummatkin vastaavat bitit ovat nollia (0) niin tuloksessa kyseinen bitti on nolla (0).

Aseta bitti ykköseksi

function SetBit(const AValue, ABitNumber:integer):integer;
begin
   result := AValue or (1 shl ABitNumber);
end;

Jos funktiota kutsutaan SetBit(%1000,1) niin vastaus on %1010 (Binäärinen %1000 on desimaalijärjestelmässä 8 ja vastaavasti kaksijärjestelmän %1010 on desimaalijärjestelmän 10). Jos kutsutaan funktiota SetBit(10,2) niin saadaan 14 (14 on binäärisenä %1110). Jos kutsutaan funktiota SetBit(10,1) niin saadaan 10.

Lisätietoja