Plus/fi

From Lazarus wiki
Revision as of 10:47, 17 April 2018 by Djzepi (talk | contribs) (Created page with "{{Plus}} <div style="float:right; margin: 0 10px 10px 0; padding:40px; font-size:500%; font-family: Georgia; background-color: #f9f9f9; border: 2px solid #777777;">+</div> S...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

+

Symboli + (joka lausutaan “plus”) käytetään:

 • ilmaisemaan että luvulla on positiivinen etumerkki,
 • kahden tai useamman luvun yhteenlaskeminen
 • käytetään joukko-opissa yhdisteenä eli unionina
 • (FPC) liittää kaksi merkkijonoa peräkkäin (tai merkkiä paitsi pchar).

ASCII:ssa merkkikoodin desimaalinen arvo 43 (tai heksadesimaalisena 2B ) määritellään olevan + (Plus-merkki).

 1program plusDemo(input, output, stderr);
 2
 3var
 4	x: longint;
 5	g: set of (foo, bar);
 6	m: string;
 7begin
 8	// unary operator: positive sign
 9	x := +7;          // x saa arvokseen positiivisen luvun 7
10	x := +$100;         // x saa arvokseen 256
11	              // (dollarin merkki merkitsee heksadesimaaliesitystä luvulle)
12	
13	// addition
14	x := 7 + 7;         // x saa arvokseen 14
15	x := 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7; // x saa arvokseen 42
16	
17	// union of sets
18	g := [foo] + [bar];     // g saa arvokseen [foo, bar]
19	
20	// merkkijonojen ja / tai merkkien yhteenliittäminen (FPC / Delphi-laajennus)
21	m := 'Hello ' + 'world!';  // m saa arvokseen 'Hello world!'
22end.

Katso myös


navigation bar: topic: Pascal symbols
single characters

+ (plus)  •  - (minus)  •  * (asterisk)  •  / (slash)
= (equal)  •  > (greater than)  •  < (less than)
. (period)  •  : (colon)  •  ; (semi colon)
^ (hat)  •  @ (at)
$ (dollar sign)  •  & (ampersand)  •  # (hash)
' (single quote)

character pairs

<> (not equal)  •  <= (less than or equal)  •  := (becomes)  •  >= (greater than or equal)

 •  >< (symmetric difference)  •  // (double slash)