Search results

From Lazarus wiki
  • ...ady z anglického originálu [[Lazarus Tutorial]]. 24.decembra 2008 [[User:Adamm]]
    59 KB (9,600 words) - 00:41, 19 February 2020
  • * Aktualizácia prekladu --[[User:Adamm|Adamm]] 14:45, 29 December 2008 (CET)
    27 KB (3,914 words) - 23:55, 18 February 2020