Difference between revisions of "Standard tab/pl"

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
(Tłumaczenie nagłówka tabeli)
 
(Tłumaczenie na j. polski)
 
Line 1: Line 1:
 
{{Standard_tab}}
 
{{Standard_tab}}
  
The '''Standard tab''' on the [[Component Palette]] lists elementary components for use on a form.
+
'''Zakładka Standard''' na [[Component Palette|Palecie komponentów]] zawiera podstawowe komponenty do użycia w formularzu.
  
 
[[Image:Component_Palette_Standard.png|size="100%"]]
 
[[Image:Component_Palette_Standard.png|size="100%"]]
Line 9: Line 9:
 
! Ikona !! Komponent !! Opis !! Dokumenty online
 
! Ikona !! Komponent !! Opis !! Dokumenty online
 
|-
 
|-
| [[Image:tmainmenu.png]]    || [[TMainMenu]]  || menu at the top of the form
+
| [[Image:tmainmenu.png]]    || [[TMainMenu]]  || Menu u góry formularza.
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/menus/tmainmenu.html Link]
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/menus/tmainmenu.html Link]
 
|-
 
|-
| [[Image:tpopupmenu.png]]  || [[TPopupMenu]] || context menu that may popup on predefined events, usually by a click with the right mouse button
+
| [[Image:tpopupmenu.png]]  || [[TPopupMenu]] || Menu kontekstowe, które może wyskakiwać na predefiniowanych zdarzeniach, zwykle po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/menus/tpopupmenu.html Link]
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/menus/tpopupmenu.html Link]
 
|-
 
|-
| [[Image:tbutton.png]]      || [[TButton]]    || displays a button with a caption.
+
| [[Image:tbutton.png]]      || [[TButton]]    || Wyświetla przycisk z podpisem.
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tbutton.html Link]  
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tbutton.html Link]  
 
|-
 
|-
| [[Image:tlabel.png]]      || [[TLabel]]    || descriptive text field, not editable
+
| [[Image:tlabel.png]]      || [[TLabel]]    || Opisowe pole tekstowe, nieedytowalne.
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tlabel.html Link]  
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tlabel.html Link]  
 
|-  
 
|-  
| [[Image:tedit.png]]        || [[TEdit]]      || single-line text edit field
+
| [[Image:tedit.png]]        || [[TEdit]]      || Jednowierszowe pole edycji tekstu.
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tedit.html Link]
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tedit.html Link]
 
|-
 
|-
| [[Image:tmemo.png]]        || [[TMemo]]      || multi-line text edit field
+
| [[Image:tmemo.png]]        || [[TMemo]]      || Wielowierszowe pole edycji tekstu.
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tmemo.html Link]
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tmemo.html Link]
 
|-
 
|-
| [[Image:ttogglebox.png]]  || [[TToggleBox]]  || two-state labeled button. Similar to [[TButton]], but stays pressed after the click and is released by the next click.
+
| [[Image:ttogglebox.png]]  || [[TToggleBox]]  || Dwustanowy przycisk oznaczony etykietą. Podobny do [[TButton]], ale pozostaje wciśnięty po kliknięciu i jest zwalniany po kolejnym kliknięciu.
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/ttogglebox.html Link]
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/ttogglebox.html Link]
 
|-
 
|-
| [[Image:tcheckbox.png]]    || [[TCheckBox]]    || ON/OFF button indicating the ON state by means of a checkmark
+
| [[Image:tcheckbox.png]]    || [[TCheckBox]]    || Pole wyboru. Przycisk ON/OFF wskazujący stan ON za pomocą znacznika wyboru.
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tcheckbox.html Link]  
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tcheckbox.html Link]  
 
|-
 
|-
| [[Image:tradiobutton.png]] || [[TRadioButton]] || ON/OFF button to be used in conjunction with other TRadioButtons such that only one of them can be ON.
+
| [[Image:tradiobutton.png]] || [[TRadioButton]] || Przycisk radiowy. Przycisk ON/OFF do użycia w połączeniu z innymi przyciskami TRadioButton tak, że tylko jeden z nich może być włączony.
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tradiobutton.html Link]  
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tradiobutton.html Link]  
 
|-
 
|-
| [[Image:tlistbox.png]]    || [[TListBox]]    || shows a list of strings from which the user can make a selection
+
| [[Image:tlistbox.png]]    || [[TListBox]]    || Pokazuje listę ciągów znaków typu string, z których użytkownik może dokonać wyboru.
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tlistbox.html Link]
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tlistbox.html Link]
 
|-
 
|-
| [[Image:tcombobox.png]]    || [[TComboBox]]    || combination of an edit field with a connected drop down list to choose from.
+
| [[Image:tcombobox.png]]    || [[TComboBox]]    || Połączenie pola edycyjnego z listą rozwijaną do wyboru.
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tcombobox.html Link]   
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tcombobox.html Link]   
 
|-
 
|-
| [[Image:tscrollbar.png]]  || [[TScrollBar]]  || allows the user to scroll the content of an associated control by moving an slider.  
+
| [[Image:tscrollbar.png]]  || [[TScrollBar]]  || Umożliwia użytkownikowi przewijanie zawartości powiązanej kontrolki poprzez przesuwanie suwaka.
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tscrollbar.html Link]
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tscrollbar.html Link]
 
|-
 
|-
| [[Image:tgroupbox.png]]    || [[TGroupBox]]    || container that allows several objects to be grouped physically and conceptually
+
| [[Image:tgroupbox.png]]    || [[TGroupBox]]    || Kontener pozwalający na fizyczne i koncepcyjne grupowanie kilku obiektów.
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tgroupbox.html Link]
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/tgroupbox.html Link]
 
|-
 
|-
| [[Image:tradiogroup.png]]  || [[TRadioGroup]]  || group of related but mutually exclusive TRadioButtons, requiring the user to select one of a set of alternatives. It's like a TGroupBox with integrated TRadioButtons
+
| [[Image:tradiogroup.png]]  || [[TRadioGroup]]  || Grupa powiązanych, ale wzajemnie wykluczających się TRadioButtons, wymagająca od użytkownika wyboru jednej z zestawu alternatyw. To jak TGroupBox ze zintegrowanymi przyciskami TRadioButton.
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/extctrls/tradiogroup.html Link]  
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/extctrls/tradiogroup.html Link]  
 
|-
 
|-
| [[Image:tcheckgroup.png]]  || [[TCheckGroup]]  || group of TCheckBox items physically and logically grouped together on a container component.  
+
| [[Image:tcheckgroup.png]]  || [[TCheckGroup]]  || Grupa elementów TCheckBox fizycznie i logicznie zgrupowanych razem w komponencie kontenera.
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/extctrls/tcheckgroup.html Link]
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/extctrls/tcheckgroup.html Link]
 
|-
 
|-
| [[Image:tpanel.png]]      || [[TPanel]]      || visible container for other components
+
| [[Image:tpanel.png]]      || [[TPanel]]      || Wizualny kontener na inne komponenty.
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/extctrls/tpanel.html Link]  
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/extctrls/tpanel.html Link]  
 
|-
 
|-
| [[Image:tframe.png]]      || [[TFrame]]      || container for components that can be embedded into forms or other frames
+
| [[Image:tframe.png]]      || [[TFrame]]      || Pojemnik na komponenty, które można osadzać w formularzach lub innych ramkach.
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/actnlist/tframe.html Link]  
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/actnlist/tframe.html Link]  
 
|-
 
|-
| [[Image:tactionlist.png]]  || [[TActionList]]  || list of [[TAction]]s to centralize menu/mouse/keyboard handling
+
| [[Image:tactionlist.png]]  || [[TActionList]]  || Lista [[TAction]] do scentralizowania obsługi menu/myszy/klawiatury.
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/actnlist/tactionlist.html Link]  
 
||[http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/actnlist/tactionlist.html Link]  
 
|}
 
|}
  
== See also ==
+
==Zobacz także==
 
* [http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/index-4.html stdctrls doc]
 
* [http://lazarus-ccr.sourceforge.net/docs/lcl/stdctrls/index-4.html stdctrls doc]
  
 
{{NavComponentPalette}}
 
{{NavComponentPalette}}

Latest revision as of 01:04, 1 November 2021

English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) polski (pl) русский (ru)

Zakładka Standard na Palecie komponentów zawiera podstawowe komponenty do użycia w formularzu.

size="100%"

Ikona Komponent Opis Dokumenty online
tmainmenu.png TMainMenu Menu u góry formularza. Link
tpopupmenu.png TPopupMenu Menu kontekstowe, które może wyskakiwać na predefiniowanych zdarzeniach, zwykle po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Link
tbutton.png TButton Wyświetla przycisk z podpisem. Link
tlabel.png TLabel Opisowe pole tekstowe, nieedytowalne. Link
tedit.png TEdit Jednowierszowe pole edycji tekstu. Link
tmemo.png TMemo Wielowierszowe pole edycji tekstu. Link
ttogglebox.png TToggleBox Dwustanowy przycisk oznaczony etykietą. Podobny do TButton, ale pozostaje wciśnięty po kliknięciu i jest zwalniany po kolejnym kliknięciu. Link
tcheckbox.png TCheckBox Pole wyboru. Przycisk ON/OFF wskazujący stan ON za pomocą znacznika wyboru. Link
tradiobutton.png TRadioButton Przycisk radiowy. Przycisk ON/OFF do użycia w połączeniu z innymi przyciskami TRadioButton tak, że tylko jeden z nich może być włączony. Link
tlistbox.png TListBox Pokazuje listę ciągów znaków typu string, z których użytkownik może dokonać wyboru. Link
tcombobox.png TComboBox Połączenie pola edycyjnego z listą rozwijaną do wyboru. Link
tscrollbar.png TScrollBar Umożliwia użytkownikowi przewijanie zawartości powiązanej kontrolki poprzez przesuwanie suwaka. Link
tgroupbox.png TGroupBox Kontener pozwalający na fizyczne i koncepcyjne grupowanie kilku obiektów. Link
tradiogroup.png TRadioGroup Grupa powiązanych, ale wzajemnie wykluczających się TRadioButtons, wymagająca od użytkownika wyboru jednej z zestawu alternatyw. To jak TGroupBox ze zintegrowanymi przyciskami TRadioButton. Link
tcheckgroup.png TCheckGroup Grupa elementów TCheckBox fizycznie i logicznie zgrupowanych razem w komponencie kontenera. Link
tpanel.png TPanel Wizualny kontener na inne komponenty. Link
tframe.png TFrame Pojemnik na komponenty, które można osadzać w formularzach lub innych ramkach. Link
tactionlist.png TActionList Lista TAction do scentralizowania obsługi menu/myszy/klawiatury. Link

Zobacz także

Component Palette
Standard - Additional - Common Controls - Dialogs - Data Controls - Data Access - System - Misc - LazControls - RTTI - SQLdb - Pascal Script - SynEdit - Chart - IPro