TLabel/fi

From Lazarus wiki
Revision as of 06:16, 1 March 2020 by GAN (talk | contribs) (Fixed syntax highlighting)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

TLabel tlabel.png on komponentti, joka näyttää yksi tai monirivistä tekstiä. Se löytyy komponenttipaletin Standard-välilehdeltä. TLabel on TGraphicControl:n jälkeläinen.

Käyttö

TLabel on yksi peruskomponentteja jota voidaan lomakkeella käyttää. Useinmiten TLabel:t kertovat käyttäjälle muiden komponenttien käyttötarkoituksesta. Nämä muut komponentit voivat olla esim. TEdit, TMemo, TStringGrid jne. TLabel:t tarjoavat myös erilaisia ​​tapahtumia, mutta useimmissa tapauksissa niitä ei tarvita.

TLabel lisätään lomakkeelle, klikkaamalla TLabel-komponenttia (kuvake, jossa on "Abc" teksti) komponenttipaletin Standard-välilehdellä ja asettamalla se klikkauksella lomakkeelle.

TLabel:n oletustekstiä voidaan muuttaa. Se voidaan muuttaa vaikka seuraavalla tavalla:

 • Mene Lomakkeelle yhdellä napsautuksella, valitse TLabel.
 • Mene komponenttimuokkaimessa ominaisuudet välilehdelle.
 • Valitse omiaisuus Caption ja muuta viereisessä muokkauskentässä olevaa tekstiä.
 • Samalla tavalla, voit valita ominaisuus Name ja antaa TLabel:lle parempi nimi.

Tekstin muuttaminen ohjelman suorittamisen aikana

Tietenkin, tekstin (joka näytetään) voi muuttaa ohjelman suorittamisen aikana.

Seuraava esimerkki osoittaa tämän:

 • Luo uusi graafinen sovellus jossa on lomakkeena Form1. Lisää tähän lomakkeelle vielä painonappi Button1 ja TLabel nimeltään Label1 valitsemalla kyseiset komponentit komponenttipaletin Standard-välilehdeltä ja klikkaamalla ne lomakkeelle Form1 (TLabel:n voisi olla painikkeen yläpuolella).
 • Luo nyt Button1:n tapahtumakäsittelijä, yksinkertaisesti tuplaklikkaamalla Button1-komponenttia.
 • Täydennä puuttuvat rivit Button1:n OnClick tapahtumankäsittelijään:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
const Cnt: Integer = 0;           //laskija joka määrittää, kuinka monta kertaa painiketta on klikattu
begin
 inc(Cnt);                 //Lisätään laskijaa yhdellä
 Label1.Caption:='Nappia on painettu ' +  //Kirjoitetaan näytettävä teksti
  IntToStr(Cnt) + ' kertaa';
end;
 • Suorita ohjelma ja testaa muuttuuko teksti painonapin painalluksella.

Kommentit

Jos halutaan näyttää moirivistä tekstiä niin täytyy lisätä LineEnding kuvaavaan rivinvaihtoa. Esimerkki:

Label1.Caption := 'Tässä' + LineEnding + 'on' + LineEnding + 'monirivinen' + LineEnding + 'teksti';

Katso myösLCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TTaskDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TCSVDataSet • TSdfDataSet • TBufDataset • TFixedFormatDataSet • TDbf • TMemDataset
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TJSONPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TMySQL57Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHtmlDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel
Virtual Controls TVirtualDrawTree • TVirtualStringTree • TVTHeaderPopupMenu