Difference between revisions of "TProgressBar/fi"

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search
(Created page with "{{TProgressBar}} = Etenemispalkki TProgressBar = '''TProgressBar''' image:tprogressbar.png on graafinen etenemispalkki komponentti Component Palette/fi|k...")
 
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{TProgressBar}}
 
{{TProgressBar}}
  
= Etenemispalkki TProgressBar =
+
= Tilanneilmaisinpalkki TProgressBar =
  
'''TProgressBar''' [[image:tprogressbar.png]] on graafinen etenemispalkki [[component|komponentti]] [[Component Palette/fi|komponenttipaletin]] [[Common Controls tab/fi|Common Controls välilehdeltä]].
+
'''TProgressBar''' [[image:tprogressbar.png]] on graafinen tilanneilmaisinpalkki (etenemispalkki, edistymispalkki) [[component|komponentti]], [[Component Palette/fi|komponenttipaletin]] [[Common Controls tab/fi|Common Controls välilehdeltä]].
TProgressBar:a niinkuin muitakin etenemispakkeja voidaan käyttää osoittamaan käyttäjälle aikaa, jolloin pitkän aikavälin toiminta etenee. TProgressBar on edistymisindikaattori. Sen tarkoituksena on ilmoittaa käyttäjälle, että toiminto on käynnissä ja vakuuttaa heitä siitä, että järjestelmä on toiminnassa eikä odota käyttäjää. TProgressBar antaa usein käyttäjälle arvio siitä, kuinka pitkälle järjestelmä on edennyt. Se poikkeaa muista etenemisilmaisimista siinä, että se on suorakulmainen.
+
TProgressBar:a niinkuin muitakin tilanneilmaisimia voidaan käyttää osoittamaan käyttäjälle aikaa, jolloin pitkän aikavälin toiminta etenee. TProgressBar on siis edistymisindikaattori. Sen tarkoituksena on ilmoittaa käyttäjälle, että toiminto on käynnissä ja vakuuttaa heitä siitä, että järjestelmä on toiminnassa eikä odota käyttäjän syötettä. TProgressBar antaa usein käyttäjälle arvio siitä, kuinka pitkälle järjestelmä on edennyt. Se poikkeaa muista tilanneilmaisimista siinä, että se on suorakulmainen.
  
 
TProgressBarilla on kaksi eri toimintatapaa (Style-ominaisuudella on kaksi eri tilaa '''pbstNormal''' tai '''pbstMarquee''' ):
 
TProgressBarilla on kaksi eri toimintatapaa (Style-ominaisuudella on kaksi eri tilaa '''pbstNormal''' tai '''pbstMarquee''' ):
  
  
* '''pbstNormal''':  Määritelty etenemispalkki. Etenemispalkkia käytetään, kun loppuarvo on tiedossa. Tyypillisiä esimerkkejä ovat tiedostojen lataus tai soitin. Joissakin ikkunajärjestelmissä etenemispalkki voi myös näyttää prosenttiosuuden edistymisasteesta (jos '''BarShowText'''-ominaisuus on arvossa true).  
+
* '''pbstNormal''':  Määritelty tilanneilmaisinpalkki. Tilanneilmaisinpalkkia käytetään, kun loppuarvo on tiedossa. Tyypillisiä esimerkkejä ovat tiedostojen lataus tai soitin. Joissakin ikkunajärjestelmissä tilanneilmaisinpalkki voi myös näyttää prosenttiosuuden edistymisasteesta (jos '''BarShowText'''-ominaisuus on arvossa true).  
* '''pbstMarquee''': Määrittelemätön etenemispalkki, jota käytetään tilanteissa, joissa tehtävän vaatima aika ei ole tiedossa tai tehtävän etenemistä ei voida määrittää siten, että se voidaan ilmaista prosentteina. Tämä palkki käyttää liikkettä osoittamaan, että edistymistä on tapahtunut.  
+
* '''pbstMarquee''': Määrittelemätön tilanneilmaisinpalkki, jota käytetään tilanteissa, joissa tehtävän vaatima aika ei ole tiedossa tai tehtävän etenemistä ei voida määrittää siten, että se voidaan ilmaista prosentteina. Tämä palkki käyttää liikkettä osoittamaan, että edistymistä on tapahtunut.  
  
 
[[File:progressbar_ani.gif]]
 
[[File:progressbar_ani.gif]]
Line 18: Line 18:
 
* [[doc:/lcl/comctrls/tprogressbar.html|TProgressBar doc]]
 
* [[doc:/lcl/comctrls/tprogressbar.html|TProgressBar doc]]
 
* [[doc:/lcl/stdctrls/howtousestdctrls.html|How to use standard controls]]
 
* [[doc:/lcl/stdctrls/howtousestdctrls.html|How to use standard controls]]
* [[TTrackBar]]
+
* Liukusäädin [[TTrackBar/fi|TTrackBar]]
  
 
{{LCL Components}}
 
{{LCL Components}}

Latest revision as of 16:59, 14 November 2019

English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

Tilanneilmaisinpalkki TProgressBar

TProgressBar tprogressbar.png on graafinen tilanneilmaisinpalkki (etenemispalkki, edistymispalkki) komponentti, komponenttipaletin Common Controls välilehdeltä. TProgressBar:a niinkuin muitakin tilanneilmaisimia voidaan käyttää osoittamaan käyttäjälle aikaa, jolloin pitkän aikavälin toiminta etenee. TProgressBar on siis edistymisindikaattori. Sen tarkoituksena on ilmoittaa käyttäjälle, että toiminto on käynnissä ja vakuuttaa heitä siitä, että järjestelmä on toiminnassa eikä odota käyttäjän syötettä. TProgressBar antaa usein käyttäjälle arvio siitä, kuinka pitkälle järjestelmä on edennyt. Se poikkeaa muista tilanneilmaisimista siinä, että se on suorakulmainen.

TProgressBarilla on kaksi eri toimintatapaa (Style-ominaisuudella on kaksi eri tilaa pbstNormal tai pbstMarquee ):


  • pbstNormal: Määritelty tilanneilmaisinpalkki. Tilanneilmaisinpalkkia käytetään, kun loppuarvo on tiedossa. Tyypillisiä esimerkkejä ovat tiedostojen lataus tai soitin. Joissakin ikkunajärjestelmissä tilanneilmaisinpalkki voi myös näyttää prosenttiosuuden edistymisasteesta (jos BarShowText-ominaisuus on arvossa true).
  • pbstMarquee: Määrittelemätön tilanneilmaisinpalkki, jota käytetään tilanteissa, joissa tehtävän vaatima aika ei ole tiedossa tai tehtävän etenemistä ei voida määrittää siten, että se voidaan ilmaista prosentteina. Tämä palkki käyttää liikkettä osoittamaan, että edistymistä on tapahtunut.

progressbar ani.gif


Katso myös


LCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TTaskDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TCSVDataSet • TSdfDataSet • TBufDataset • TFixedFormatDataSet • TDbf • TMemDataset
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TJSONPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TMySQL57Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHtmlDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel
Virtual Controls TVirtualDrawTree • TVirtualStringTree • TVTHeaderPopupMenu