TSpinEdit/fi

From Lazarus wiki
Revision as of 18:45, 5 October 2017 by Djzepi (talk | contribs) (Created page with "{{TSpinEdit}} '''TSpinEdit''' image:tspinedit.png komponentti löytyy komponenttipaletin Misc-välilehdeltä. Sillä on hyödyllist...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

TSpinEdit tspinedit.png komponentti löytyy komponenttipaletin Misc-välilehdeltä. Sillä on hyödyllistä määritellä erilaisia numeerinen asetuksia lomakkeella. TSpinEdit on suurinpiirtein sama kuin yhdistelmä TUpDown johon on liitetty TEdit (TEdit, TUpDown:n ominaisuuteen Associate )

TSpinEdit01.png

Visuaaliset ominaisuudet

TSpinEditin tärkeimmät ominaisuudet ovat:

Value: Tämän hetkinen arvo
MinValue: pienin sallittu arvo
MaxValue: suurin sallittu arvo
Increment: lisäys / vähennys kun jompaa kumpaa nuolipainikkeista klikataan

Taustan väri, kirjasimen väri, kirjasimen tyyli ja muut vastaavat asiat ovat suunnittelijan käytettävissä. Taustaväri voidaan vaihtaa siirtymällä komponenttimuokkaimeen ja valitsemalla avattava luettelo, joka näyttää käytettävissä olevia värejä.


TSpinEdit02.png

Luettelo sisältää suuren luettelon väreistä, mutta suunnittelija voi myös valita jonkun muun värin klikkaamalla ominaisuuden oikealla puolella olevaa ...-painiketta. Kun sitä klikkaa niin se avaa värivalintaikkunan, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita oma värisävy.


TSpinEdit03.png

Samalla tavalla voidaan valita kirjasimen väri, kirjasimen tyyli ja muut vastaavat ominaisuudet.

On mahdollista myös muuttaa näitä ominaisuuksia pascal-koodilla. Tässä tapauksessa luodaan lomake ja valitaan TSpinEdit-komponentti ja se "vedetään" lomakkeelle. Sen komponenttipaletin "Tapahtumat"- välilehdeltä valitaan OnClick-tapahtuma jonka rivillä oikeassa laidassa olevaa ... painiketta klikataan. Tämä luo koodilohkon, johon lisätään taustavärin muutos:

     procedure TForm1.SpinEdit1Click(Sender : TObject) ;
     begin
       SpinEdit1.Color := clLime;
     end;

Aja ohjelma painamalla F9-näppäintä tai valitse Lazarus-ohjelmankehitysympäristön "Suorita"-valikosta "Suorita". Käännöksen jälkeen lomake tulee näkyviin. Kun klikataan lomakkeen TSpinEdit kontrollia niin sen väri muuttuu:

TSpinEdit04.png TSpinEdit05.png

Useimmat muut ominaisuudet voidaan muuttaa samalla tavalla.

Muut ominaisuudet

Oletusarvoisesti TSpinEdit-ohjaimen numeerinen toiminta-alue on nollasta sataan (0-100) koska MinValue = 0 ja MaxValue = 100. Toiminta-aluetta voidaan muuttaa muuttamalla näitä arvoja. Taas on mahdollista myös muuttaa näitä ominaisuuksia pascal-koodi lohkossa. Value-ominaisuuden arvoa muutetaan oletusarvoisesti yhdellä (1), mutta tämä voidaan asettaa toiseen lukuarvoon. Oletusarvoisesti Value:n lukuarvo on nolla (0), mutta se voidaan muuttaa komponenttimuokkaimessa toiseen arvoon tai se voidaan asettaa ohjelmasta.

Numeron sijaintia tekstiruudussa voidaan muuttaa oletusarvosta taLeftJustify (vasen reuna) arvoihin taCenterJustify tai taRightJustify.

Katso myös


LCL Components
Component Tab Components
Standard TMainMenu • TPopupMenu • TButton • TLabel • TEdit • TMemo • TToggleBox • TCheckBox • TRadioButton • TListBox • TComboBox • TScrollBar • TGroupBox • TRadioGroup • TCheckGroup • TPanel • TFrame • TActionList
Additional TBitBtn • TSpeedButton • TStaticText • TImage • TShape • TBevel • TPaintBox • TNotebook • TLabeledEdit • TSplitter • TTrayIcon • TControlBar • TFlowPanel • TMaskEdit • TCheckListBox • TScrollBox • TApplicationProperties • TStringGrid • TDrawGrid • TPairSplitter • TColorBox • TColorListBox • TValueListEditor
Common Controls TTrackBar • TProgressBar • TTreeView • TListView • TStatusBar • TToolBar • TCoolBar • TUpDown • TPageControl • TTabControl • THeaderControl • TImageList • TPopupNotifier • TDateTimePicker
Dialogs TOpenDialog • TSaveDialog • TSelectDirectoryDialog • TColorDialog • TFontDialog • TFindDialog • TReplaceDialog • TTaskDialog • TOpenPictureDialog • TSavePictureDialog • TCalendarDialog • TCalculatorDialog • TPrinterSetupDialog • TPrintDialog • TPageSetupDialog
Data Controls TDBNavigator • TDBText • TDBEdit • TDBMemo • TDBImage • TDBListBox • TDBLookupListBox • TDBComboBox • TDBLookupComboBox • TDBCheckBox • TDBRadioGroup • TDBCalendar • TDBGroupBox • TDBGrid • TDBDateTimePicker
Data Access TDataSource • TCSVDataSet • TSdfDataSet • TBufDataset • TFixedFormatDataSet • TDbf • TMemDataset
System TTimer • TIdleTimer • TLazComponentQueue • THTMLHelpDatabase • THTMLBrowserHelpViewer • TAsyncProcess • TProcessUTF8 • TProcess • TSimpleIPCClient • TSimpleIPCServer • TXMLConfig • TEventLog • TServiceManager • TCHMHelpDatabase • TLHelpConnector
Misc TColorButton • TSpinEdit • TFloatSpinEdit • TArrow • TCalendar • TEditButton • TFileNameEdit • TDirectoryEdit • TDateEdit • TTimeEdit • TCalcEdit • TFileListBox • TFilterComboBox • TComboBoxEx • TCheckComboBox • TButtonPanel • TShellTreeView • TShellListView • TXMLPropStorage • TINIPropStorage • TJSONPropStorage • TIDEDialogLayoutStorage • TMRUManager • TStrHolder
LazControls TCheckBoxThemed • TDividerBevel • TExtendedNotebook • TListFilterEdit • TListViewFilterEdit • TLvlGraphControl • TShortPathEdit • TSpinEditEx • TFloatSpinEditEx • TTreeFilterEdit • TExtendedTabControl •
RTTI TTIEdit • TTIComboBox • TTIButton • TTICheckBox • TTILabel • TTIGroupBox • TTIRadioGroup • TTICheckGroup • TTICheckListBox • TTIListBox • TTIMemo • TTICalendar • TTIImage • TTIFloatSpinEdit • TTISpinEdit • TTITrackBar • TTIProgressBar • TTIMaskEdit • TTIColorButton • TMultiPropertyLink • TTIPropertyGrid • TTIGrid
SQLdb TSQLQuery • TSQLTransaction • TSQLScript • TSQLConnector • TMSSQLConnection • TSybaseConnection • TPQConnection • TPQTEventMonitor • TOracleConnection • TODBCConnection • TMySQL40Connection • TMySQL41Connection • TMySQL50Connection • TMySQL51Connection • TMySQL55Connection • TMySQL56Connection • TMySQL57Connection • TSQLite3Connection • TIBConnection • TFBAdmin • TFBEventMonitor • TSQLDBLibraryLoader
Pascal Script TPSScript • TPSScriptDebugger • TPSDllPlugin • TPSImport_Classes • TPSImport_DateUtils • TPSImport_ComObj • TPSImport_DB • TPSImport_Forms • TPSImport_Controls • TPSImport_StdCtrls • TPSCustomPlugin
SynEdit TSynEdit • TSynCompletion • TSynAutoComplete • TSynMacroRecorder • TSynExporterHTML • TSynPluginSyncroEdit • TSynPasSyn • TSynFreePascalSyn • TSynCppSyn • TSynJavaSyn • TSynPerlSyn • TSynHTMLSyn • TSynXMLSyn • TSynLFMSyn • TSynDiffSyn • TSynUNIXShellScriptSyn • TSynCssSyn • TSynPHPSyn • TSynTeXSyn • TSynSQLSyn • TSynPythonSyn • TSynVBSyn • TSynAnySyn • TSynMultiSyn • TSynBatSyn • TSynIniSyn • TSynPoSyn
Chart TChart • TListChartSource • TRandomChartSource • TUserDefinedChartSource • TCalculatedChartSource • TDbChartSource • TChartToolset • TChartAxisTransformations • TChartStyles • TChartLegendPanel • TChartNavScrollBar • TChartNavPanel • TIntervalChartSource • TDateTimeIntervalChartSource • TChartListBox • TChartExtentLink • TChartImageList
IPro TIpFileDataProvider • TIpHtmlDataProvider • TIpHttpDataProvider • TIpHtmlPanel
Virtual Controls TVirtualDrawTree • TVirtualStringTree • TVTHeaderPopupMenu