Type/fi

From Lazarus wiki
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)


Varattua sanaa type käytetään:

  • Aloittamaan osiot käyttäjän määrittelemille tyypeille ja
  • Tunnistamaan uusi tyyppi, kun viitataan toiseen tietotyyppiin

Oman tyypin määrittely

Type aloittaa osion, jossa ohjelmoija voi liittää tunnisteita uusiin tietotyyppeihin, erityisesti strukturoituihin tietotyyppeihin, kuten tietueisiin (record).

 1program typeDemo(input, output, stderr);
 2
 3type
 4	atom = record
 5		electrons: longword;
 6		neutrons: longword;
 7		protons: longword;
 8	end;
 9
10var
11	x: atom;
12
13begin
14	x.protons := 1; // H
15	x.neutrons := 1; // D
16	x.electrons := 1; // 0
17end.

Tyyppialiakset

Type osiossa voidaan julistaa jo olemassa olevien tai aiemmin määriteltyjen tietotyyppien aliakset. Seuraavassa esimerkissä käytetään ehdollista kokoamista (conditional compilation), jotta alias on suurin käytettävissä oleva positiivinen (etumerkitön) kokonaisluku, joka on wholeNumber (huomaa, että on jo olemassa system.nativeUInt).

 1program typeAliasDemo(input, output, stderr);
 2
 3type
 4	wholeNumber =
 5		{$ifdef CPU64}
 6			qword
 7		{$else}
 8			{$ifdef CPU32}
 9				longword
10			{$else}
11				{$fatal whole number too small}
12			{$endif}
13		{$endif}
14		;
15
16begin
17end.

Tyyppiklooni

Type osiossa on tyypin tunniste, jota edeltää sana type, kloonaa tyypin, tyyppi-informaationsa, mutta luo erilaisia tyyppejä.

1program typeCloneDemo(input, output, stderr);
2
3type
4	wholeNumber = type qword;
5
6begin
7	writeLn('qword:       ', sysBackTraceStr(typeInfo(qword)));
8	writeLn('wholeNumber: ', sysBackTraceStr(typeInfo(wholeNumber)));
9end.

Tämä voidaan tehdä esimerkiksi määrittelemään kokonaan uuden operaattoreiden joukon. Muussa tapauksessa operaattorin määritelmiä, joita tyypille kloonattiin, sovelletaan edelleen.

Katso myös