Absolute/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

Absolute modifoija aiheuttaa muuttujan tallentamisen samaan muistialueeseen kuin toinen muuttuja.

// Esimerkki little endian x64 prosessori
Uses SysUtils;

Var
  anInt   : Integer;
  anotherInt : Integer absolute anInt;
  firstByte : Byte  absolute anInt;
 
begin
  // Kun molemmat integer-muuttujat ovat samassa muistipaikassa niin muutos heijastuu
  // myös toisessakin
  anInt := 20;

  WriteLn(IntToStr(anInt) + ' ' + IntToStr(anotherInt)); // Tulostuu: 20 20

  // Lukuarvo 20 sopii tavun kokoiseen muistipaikkaan

  WriteLn('firstByte: ' + IntToStr(firstByte));      // Tulostuu: firstByte: 20
  
  anotherInt := 333;

  WriteLn(IntToStr(anInt) + ' ' + IntToStr(anotherInt)); // Tulostuu: 333 333

  // Luku 333 on liian iso sopiakseen tavun kokoiseen muistipaikkaan
  // little-endian x64 - vähiten merkitsevä tavu on ensimmäisenä muistissa:
  // 333 = 101001101 = 01001101 00000001 muistissa = $4D $01 = desimaalisena: 77 1

  WriteLn('firstByte: ' + IntToStr(firstByte));      // Tulostuu: firstByte: 77
end.