Application/pl

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) français (fr) Bahasa Indonesia (id) polski (pl)

Aplikacja

Aplikacja to program wykonywalny, do którego dostarczane są dane w postaci informacji

  • zawartych w jego kodzie źródłowym
  • przekazanych do niego przez użytkownika uruchamiającego program jako dane wejściowe
  • podanych jako parametry poleceń lub wartości systemu operacyjnego
  • odczytanych z pliku danych

Nawet wszechobecny przykładowy program „Hello World” („Witaj Świecie”) zawiera dane w postaci ciągu wyjściowego. Wszystkie programy użytkowe, które wykonują jakąkolwiek użyteczną pracę, mają jakąś formę danych przechowywanych w programie lub uzyskiwanych z zewnętrznego źródła (takiego jak system operacyjny, użytkownik lub plik).

Aplikacje to programy, których ludzie używają do wykonywania czynności w systemie komputerowym, nawet jeśli aplikacja jest częścią systemu operacyjnego. Różnią się one od ogólnego podstawowego systemu operacyjnego, który bezpośrednio obsługuje komputer. Można więc powiedzieć, że wszystkie aplikacje są programami, ale nie wszystkie programy są aplikacjami.

Zobacz także