Comments/fi

From Lazarus wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) italiano (it) русский (ru)

Kommentit

Komentit ovat ihmisille luettavaksi tarkoitettuja muistutuksia/huomautuksia jotka edistävät ohjelmakoodin luettavuutta. Niitä ei tulkita käännettäessä. Ne yksinkertaisesti ohitetaan.

Lohkokommentit

Lohkokommentit määritellään { ja } tai (* ja *) merkeillä.

  • { tai (* on kommentin alku
  • } tai *) on kommentin loppu

Esimerkki:

    { public declarations }

Rivinloppu kommentti

Rivinloppu kommentti alkaa merkinnällä // ja jatkuu rivin loppuun asti.

Example:

 // Tämä on kommentti

See also