Components and Code examples/sk

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) Bahasa Indonesia (id) italiano (it) 日本語 (ja) 한국어 (ko) português (pt) русский (ru) slovenčina (sk) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN) 中文(台灣)‎ (zh_TW)

Táto stránka má slúžiť na udržovanie ukážok fungujúceho Lazarovského kódu, a to buď na tejto wiki, alebo inde na webe. Ukážky vrámci tejto wiki sú / budú preložené do slovenčiny. Väčšina odkazov mimo wiki smeruje na anglické stránky.

Príklady dialogóvých okien - užitočné dialógové okná, ktorých komponenty sa nenachádzajú na Palete Komponentov

Používame TOpenDialog - Ako používať dialógové okno FileOpen (Otvoriť súbor)

Používame TSaveDialog - Ako používať dialógové okno FileSave (Uložiť súbor)

A veľa ďalšieho: Komponenty a ukážky zdrojového kódu (en)